Del:

Maritim offshore spænder vidt

Vækstpotentialet inden for offshoreområdet var temaet for onsdagens maritime fokusmøde, som blev afholdt hos VIKING Life-Saving Equipment i Esbjerg.

At maritim offshore er et område med et enormt vækstpotentiale er der bred enighed om, og det blev da også slået grundigt fast ved onsdagens fokusmøde, som var arrangeret af Danmarks Rederiforening, Danske Havne og Danske Maritime i samarbejde med Maskinmestrenes Forening. Ved fokusmødet blev det også med en række indlæg vist, at maritim offshore spænder vidt, og at en meget bred vifte af danske maritime aktører er aktive på området for maritim offshore.

Blandt de danske maritime industrivirksomheder er interessen for offshoreområdet stor, og såvel værfter som maritime leverandører af design og udstyr er allerede i vidt omfang rykket ind på dette vækstområde. VIKING Life-Saving Equipment, som dannede de fysiske rammer om fokusmødet, er selv en af de mange maritime leverandører til offshoreområdet, og som en del af onsdagens møde var der arrangeret en rundtur på Esbjerg Havn, hvor de ca. 50 fokusmødedeltagere bl.a. fik mulighed for at se opblæsningen af en af VIKINGs redningflåder.

Såvel på internationalt som på nationalt plan er der behov for rammevilkår, der sikrer, at danske maritime virksomheder bedst muligt kan udnytte vækstpotentialet inden for offshore. Derfor udtrykte flere oplægsholdere ved onsdagens møde i Esbjerg et ønske om et øget politisk fokus på området for maritim offshore.