Del:

Maritimt elitetræningscenter skal ligge i Nordjylland

 

 

 

 

 

 

 

Foto fra venstre: Allan Hejslet, projektleder i MARCOD, Poul Kvist, seniorkonsulent i Liva Consult, Christine Lunde, adm. direktør i MARCOD, Flemming Larsen, direktør i Væksthus Nordjylland.

Pressemeddelelse fra MARCOD:

MARCOD har i et konsortium med Væksthus Nordjylland og LIVA consult vundet udbuddet om at drive et maritimt elitetræningscenter for maritime SMV’ere i Danmark over de næste tre år i regi af Scale-up Denmark, hvor 10 udviklingscentre placeret rundt om i landet skal skabe flere vækstvirksomheder.

Det er netop blevet afgjort, hvor 10 udviklingscentre for forskellige brancher skal placeres i Danmark i regi af Scale-Up Denmark – et tværregionalt erhvervsfremmeinitiativ, som med støtte fra EU’s regionalfond har til formål at skabe flere vækstvirksomheder gennem intense udviklingsforløb. Centrene er placeret efter fokusområder og styrkepositioner for den enkelte region, og Nordjylland skal de næste tre år huse et maritimt elitetræningscenter. Det maritime brancheudviklingscenter MARCOD har vundet udbuddet om at drive Det Maritime Elitetræningscenter for maritime SMV’ere i et konsortiesamarbejde med Væksthus Nordjylland og LIVA Consult A/S.

– Vi er superglade og stolte over at kunne udvide vores erfaringer fra det regionale Maritime Vækstprogram til en national indsats til glæde for maritime SMV’ere i hele landet. Der skal screenes minimum 200 virksomheder på landsbasis til programmet, hvoraf 30 vækstvirksomheder udvælges til udviklingsforløb à 6-8 måneder for vækstvirksomheder over 3 år. I det maritime program fokuseres der på scale-up og spin-off virksomheder fremfor iværksættervirksomheder, ligesom der vil blive en international indsats, siger Christine Lunde, direktør i det maritime brancheudviklingscenter MARCOD, på vegne af konsortiet.

Udviklingsforløbene bygger på erfaringer fra de mest succesrige udviklingsmetoder for virksomheder fra allerede eksisterende accelerationsmiljøer og består af en række camps med relevante temaer, individuelle skræddersyede udviklingsforløb med udvalgte konsulenter, match med mulige kapitalkilder og mulighed for netværk med de øvrige deltagere. Konsortiet har indgået samarbejdsaftaler med en række maritime organisationer i forhold til identifikation og screening af maritime virksomheder samt en række fyrtårnsvirksomheder, som skal være indlægsholdere i træningsprogrammet og/eller være mentorer for deltagerne.

Et budget på 12,5 millioner kroner

Scale-Up Denmark er en satsning på 140 millioner kroner, som løber i perioden 2016-2019. Initiativet er udsprunget af et samarbejde mellem staten og regionerne, og det indgår både i regeringens vækstpakke samt i Vækstpartnerskabsaftalen mellem Vækstfora og Regeringen i december 2014. Siden da har der været arbejdet med at udvikle og organisere initiativet, hvor det maritime udviklingscenter nu er vundet af det nordjyske konsortium.

Budgettet for Det Maritime Elitetræningscenter er 12,5 millioner kroner, hvoraf der skal hentes 4,1 millioner kroner i privat medfinansiering fra deltagende virksomheder og private fonde, herunder bidrager Den Danske Maritime Fond med godt 2 millioner kroner.

Jenny N. Braat, adm. direktør for Danske Maritime og bestyrelsesmedlem i MARCOD udtaler om det nye elitetræningscenter:

– Den maritime branche står over for solid vækst inden for stort set alle maritime segmenter, viser den seneste OECD-rapport fra i år. Den danske maritime industri leverer teknologi og knowhow til alle segmenter, så vi har et enormt vækstpotentiale. Men væksten kommer ikke af sig selv. Det er vigtigt, at vi får mulighed for at skrue op for blusset med Scale-up midler målrettet den maritime branche i Danmark. Jeg vil glæde mig til at støtte MARCOD i processen med at få maritime virksomheder til at vokse yderligere, siger Jenny N. Braat, adm. direktør i Danske Maritime, der er brancheforening for den maritime industri i Danmark.

Det Blå Nordjylland er et af landets stærkeste maritime klynger, som beskæftiger godt 13.000 personer. Regionsrådsformand Ulla Astman glæder sig over, at man har valgt at lægge Det Maritime Elitetræningscenter i Nordjylland:

– Jeg er meget glad for, at Det Maritime Elitetræningscenter placeres i Nordjylland. Vi udpegede det maritime som et satsningsområde i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Elitetræningscentret er endnu et initiativ, der sætter handling bag ordene. Vi har klyngeorganisationen MARCOD, som har gennemført et nordjysk vækstprogram og vi kan se, at det skaber vækst og innovation i de maritime virksomheder, siger Ulla Astman.

Centret ligger fysisk i MARCOD på havnen i Frederikshavn og træningsforløbene vil foregå i Nordjylland i samarbejde med de øvrige nordjyske konsortiepartnere. Screeningen af virksomheder påbegyndes i efteråret 2016.