Del:

Maritimt minieksportfremstød i Indonesien den 9.-11. juni 2015

Den danske ambassade i Jakarta planlægger at afvikle et maritimt minieksportfremstød i Indonesien for danske maritime virksomheder i perioden 9.-11. juni. Siget med eksportfremstødet er at skabe nye muligheder og kontakter for danske maritime virksomheder på det indonesiske marked, ikke mindst i lyset af det øgede fokus den indonesiske regering har sat på det maritime område.

Ambassaden har udarbejdet vedhæftede program for eksportfremstødet. Programmet er tilrettelagt således, at de danske maritime virksomheder får mulighed for at møde både repræsentanter for de forskellige maritime erhverv i Indonesien samt repræsentanter fra det officielle Indonesien. Programmet indeholder bl.a. et besøg hos det indonesiske værft PT. PAL INDONESIA i Surabaya, hvor der også er arrangeret et rundbordsmøde.

Prisen for deltagelse i eksportfremstødet er 23.625 DKK, ekskl. flybilletter og hotelophold. Små og mellemstore danske virksomheder (SMV) kan opnå tilskud under programmet ”Markedsbesøg 2015”, hvorfor prisen for deltagelse for disse virksomheder vil være 11.812,50 DKK. Definitionen af SMV følger EU’s SMV definition, dvs. virksomheden skal have under 250 ansatte og have under 375 mio. kr. i årlig omsætning. Der er vedhæftet information om programmet for Markedsbesøg 2015.

Danske Maritime hører meget gerne fra virksomheder, der ønsker at deltage i eksportfremstødet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Klaus Rostell, Danske Maritime enten pr. e-mail kro@danskemaritime.dk eller telefonisk +45 33 45 43 96.

Maritime Promotion In Indonesia – June 2015

Markedsbesøg 2015 – product sheet