Del:

Danfoss Industrial Automation

Fra håndtering af spildevand til behandling af udstødningsgas. Et moderne skib indeholder de fleste af de applikationer, der også findes på land, omend på mindre plads.

Danfoss Industrial Automation er en global leder inden for styring og måling af temperatur og tryk i udstyr i og omkring maskinrummet: to- og firetaktsdiesel- og gasmotorer, fremdrivningssystemer, brændstofbehandling og olieudskillere blandt andet. Kravene her er høje.

Danfoss Industrial Automation har alle de marinegodkendelser, der er nødvendige for at betjene branchen. Danfoss’ 10 internationale marinegodkendelser er en garanti for, at kvalitet er indbygget i applikationer fra Danfoss Industrial Automation.

Danfoss Industrial Automation
Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager

Country Manager Jan Gyldenløve Roetink

Tlf.: +45 89 48 91 11
E-mail: industri@danfoss.dk
Web: www.danfoss.com/ia