Hjem > HySeas Energy
2. juli 2018

HySeas Energy

HySeas®️ Energy udvikler brintbaserede brændselscelleanlæg til den mellemstore kommercielle maritime industri.

Virksomheden vil integrere systemer inden for 80 kW til 2 MW, hvilket omfatter de fleste kommercielle fartøjer, der opererer inden for personbefordring, tjenester og korte havruter, hvor problemerne med dieselmotorer og luftforurening er særlig tydelige.

Ved at levere fuldt certificerede, rene, støjsvage og effektive midler til elproduktion ombord på skibe, giver brint og brændselsceller et bæredygtigt alternativ til maritime dieselmotorer, når batterier ikke alene kan levere den nødvendige energitæthed til intensiv kontinuerlig drift og lange køretider.


HySeas Energy
Symfonivej 18, 2730 Herlev

CEO Arnaud Vasquez

E-mail: info@hyseas-energy.com
Web:hyseas-energy.com


Læs mere om
Hjem > HySeas Energy

HySeas Energy

HySeas®️ Energy is a company developing hydrogen fuel cell power systems for the intermediate-scale commercial maritime industry. The company will integrate systems in the 80 kW to 2 MW range, which encompasses the majority of commercial vessels operating in passenger transport, services and short sea routes where the problems with diesel engines and air pollution are particularly evident. By providing fully certified, clean, quiet and efficient means of electric power production aboard vessels, hydrogen & fuel cells offer the only viable alternative to marine diesel engines when batteries alone cannot provide the necessary energy density for intensive continuous duty and long runtimes.


HySeas Energy
Symfonivej 18, 2730 Herlev

CEO Arnaud Vasquez

E-mail: info@hyseas-energy.com
Web:hyseas-energy.com


Læs mere om