Del:

Kromann Reumert

Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København,  Aarhus og London.

Vi er omtrent 550 medarbejdere, hvoraf cirka 300 er jurister, der tilsammen dækker en lang række specialeområder. Kromann Reumert er et interessentskab, hvor de fleste af virksomhedens partnere er interessenter. Interessentskabet er baseret på ligedeling, hvilket sikrer et incitament til at arbejde sammen om at løse opgaverne optimalt.

Ledelsesmæssigt er Kromann Reumert organiseret af en bestyrelse, en managing partner og en direktion. Bestyrelsen og managing partner udpeges af partnerkredsen, og ansvaret for Kromann Reumerts strategiske udvikling bæres af direktionen og bestyrelsen. Direktionen tager sig ligeledes af den daglige ledelse. Forretningsmæssigt er Kromann Reumert organiseret i en matrixorganisation, hvor kernen er en række juridiske specialeområder inden for alle grene af erhvervsretten.

Vi har dermed en betydelig kapacitet og dybdespecialisering, og finder det væsentligt, at vores jurister har forståelse for og en vis indsigt i andre specialer.

Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Tlf.:  +45 7012 1211
E-mail: MAIL@KROMANNREUMERT.COM
Web: kromannreumert.com