Del:

Møde i EU-Kina dialogen om skibsbygning

Mødet i EU-Kina skibsbygningsdialogen, som var arrangeret af Europa-Kommissionen, blev afholdt i København den 6. oktober 2015. De officielle delegationer bestod af repræsentanter fra det kinesiske ministerium for Industri og Informationsteknologi (MIIT); Kommissionens Direktorat for Indre Marked, Industri, Iværksætteri og SMV’er (DG GROW); samt repræsentanter for industrien i både EU og Kina.

Der var bred enighed om, at den globale skibsbygningsindustri stadig slås med væsentlige problemer som f.eks. overkapacitet, svag efterspørgsel, lave priser, finansieringsproblemer, handelsbarrierer og lokal protektionisme. Der er de seneste år taget politiske initiativer både i Kina og inden for EU med henblik på at understøtte branchens diversificering og fremme den teknologiske innovation – fra europæisk side bl.a. via LeaderShip2020 strategien og fra kinesisk side bl.a. via udpegning af bestemte værfter, der kan få støtte fra de kinesiske myndigheder.

På dialogmødet var der enig om, at de udfordringer, som branchen står over for, er globale udfordringer, og at der derfor er brug for, at alle parter til at arbejde sammen for at løse udfordringerne. På industrisiden blev der introduceret forskellige former for nye samarbejds- og partnerskabsprojekter mellem den europæiske og kinesiske maritime industri, der kunne skabe ”win-win” situationer for begge parter.

Der blev fra europæisk side også rejst bekymringer hvad angår adgang til det kinesiske marked for skibsbygning, herunder bl.a. om restriktioner på ejerskab, uklare regler, local content, og spørgsmål IPR beskyttelse.

Læs pressemeddelelse fra SEA Europe på engelsk 

Næste møde i EU-Kina skibsbygningsdialogen forventes afholdt i oktober 2016 i Kina.