Del:

Montørordning stjal den politiske debat – se tv-indslag på TV2

Den afsluttende debat mellem et panel af fire folketingspolitikere på Christiansborg-konferencen havde den savnede maritime montørordning som centralt emne. Se flere nyhedsindslag på TV2.

 

 

 

 

 

TV2 Fyn sendte live fra debatten (se indslag): Fra venstre Brian Mikkelsen (KF), Bjarne Laustsen (S), Torsten Schack Pedersen (V) og Hans Kristian Skibby (DF).

Som afslutning på Christiansborg-konferencen den 26. november 2015 med titlen ”Vækst i vandkanten” var fire folketingspolitikere sat i scene for at drøfte det kommende politiske arbejde om Det Blå Danmark. Politikerne var Torsten Schack Pedersen (V), Bjarne Laustsen (S), Brian Mikkelsen (KF) og Hans Kristian Skibby (DF).

Debattens centrale emne blev den maritime montørordning, som Danske Maritime i flere omgange har forsøgt at få indført, senest i forbindelse med finansloven for 2016, som netop er vedtaget – men hidtil uden held.

Montørordning, montørordning og montørordning

At montørordningen vil være et centralt emne i de kommende politiske drøftelser, slog et spørgsmål fra salen fast. Spørgsmålet var, hvilket emne, politikerne ville satse på i det kommende arbejde – hvis de altså kun kunne vælge et enkelt emne.
”Montørordningen”, lød det kort og klart fra Bjarne Laustsen (S).

Brian Mikkelsen (KF) fulgte trop med et lige så kort svar, som også lød ”montørordningen”.

Dernæst nåede turen til Hans Kristian Skibby (DF), som tidligere under debatten havde talt for, at nu skulle montørordningen snart på plads, så han sagde: ”Jeg ville da være et skarn, hvis jeg også sagde montørordning, det er jo allerede sagt. Jeg vil derfor hellere sige, at et centralt punkt er at tænke på at få flere unge ind på de maritime uddannelser”.

Torsten Schack Pedersen (V) lagde i sit svar ud med for sjov – og med tanke på sin valgkreds – at sige ”Hanstholm Havn”. Dernæst forklarede han, at han hellere måtte være på linje med sin regering og mene, at det handler om at se på en samlet strategi for Det Blå Danmark og ikke enkelte nedslag.

Se flere nyhedsindslag på TV2 Fyn

Hovedparten af debatten blev direkte transmitteret af TV2 Fyn, og der blev bragt flere nyhedsindslag fra konferencen.

Se et længere nyhedsindslag, der blev bragt kl.15:15, hvor der er indslag fra debatten og interview med flere maritime virksomheder, og hvor erhvervs- og vækstministeren bliver interviewet om blandt andet EU-udbud af forsvarets skibe: http://www.tv2fyn.dk/fyn-live/fyn-live-debat-om-maritim-industri

Se et kort nyhedsindslag på halvandet minut kl. 19:43, hvor der er interview med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og Søren Andersen, der er bestyrelsesformand for Søby Værft: http://www.tv2fyn.dk/nyheder/26-11-2015/1930/det-bla-danmark#player?clip#player