Del:

Nordjylland vil skabe vækst og øget beskæftigelse

Den nye analyse, Det Blå Nordjylland, viser, at de maritime erhverv udgør 8% af den nordjydske økonomi. Andelen forventes at stige de kommende år i takt med de øgede internationale klima- og miljøkrav, idet Nordjylland har særlige kompetencer inden for skibsfart og offshore. I analysen fremgår det, at 12.000 personer er beskæftiget i de maritime erhverv, heraf 3.800 personer inden for maritimt udstyr og 455 inden for skibsbygning. Analysen konkluderer, at Nordjylland har gode muligheder for vækst og øget skæftigelse inden for de maritime erhverv.

Analysen Det Blå Nordjylland er udarbejdet af NIRAS og Region Nordjylland på vegne af Vækstforum Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland. Analysen kan læses her.