Del:

Ny analyse om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Søfartsstyrelsen har i dag offentliggjort analysen “Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark”. Ifølge analysen var der i 2013 samlet set ca. 63.000 personer i direkte beskæftigelse i Det Blå Danmark. Hvis underleverancer til Det Blå Danmark medregnes, var beskæftigelsen sidste år knap 110.000 personer. I perioden 2003-2013 faldt den direkte beskæftigelse inden for Det Blå Danmark med 14.000 personer primært pga. den økonomiske krise, hvorimod den indirekte beskæftigelse steg med knap 10.500 personer. Målt ud fra antallet af beskæftigede er sektoren “maritimt udstyr” sammen med sektoren “hjælpevirksomheder” langt de største med hver godt 20.000 direkte beskæftigede personer eller omkring 1/3 af den samlede beskæftigelse. Inden for skibsbygning udgjorde antallet af direkte beskæftigede i 2013 3.580 personer.

Ved at bruge nationalregnskabstal analyseres også udviklingen i produktion i Det Blå Danmark og sektorens eksport. Produktionen havde i 2009 en samlet værdi på ca. 260 mia. kr. svarende til knap 9 pct. af den totale produktion i Danmark. Det Blå Danmarks andel af den samlede produktionsværdi og indkomst i Danmark er steget støt frem til den økonomiske krise, der begyndte i efteråret 2008, men andelen faldt umiddelbart efter krisens start. Maritimt udstyr er efter skibsfart den vigtigste sektor inden for Det Blå Danmark, når man kigger på produktionsværdi. Produktionsværdien for maritimt udstyr var i 2009 ca. 49 mia. kr.

Analysen viser, at en meget stor del af den samlede produktion i Det Blå Danmark går til eksport. I 2009 udgjorde Det Blå Danmarks eksport knap 180 mia. kr. svarende til 23 pct. af Danmarks samlede eksport. Efter skibsfart er sektoren maritimt udstyr den mest eksportintensive sektor inden for Det Blå Danmark. Sektoren eksporterede i 2009 for ca. 26 mia. kr.

Analysen “Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark” er støttet af Den Danske Maritime Fond og kan læses her.