Del:

Ny maritim lærlingekoordinator skal hjælpe med 200 nye praktikpladser

43-årige Jo Dietrich er som nyansat maritim lærlingekoordinator hos Danske Maritime sat i spidsen for at skaffe 200 nye praktikpladser hos maritime virksomheder inden for de næste to år.

Ansættelsen sker i regi af projektet Fremtidens Maritime Håndværker, der er finansieret af EU’s Socialfond og Vækstforum Hovedstaden.

”Vi står over for en historisk mangel på faglært arbejdskraft, som vil ramme den maritime industri hårdt på både indtjening, eksport og naturligvis antal beskæftigede. Derfor sætter vi nu ekstra kræfter ind for at motivere maritime virksomheder til at tage flere lærlinge,” siger Jenny N. Braat, adm. direktør for Danske Maritime.

Jo Dietrich er valgt til posten, fordi hun har god erfaring med netop at knytte erhvervsskoler og virksomheder sammen samt har indsigt i praktikpladsordninger. Fra juni 2013 til december 2015 var hun projektleder for Next EUD – Fremtidens Erhvervsskole, og hun har været selvstændig konsulent inden for organisations- og kompetenceudvikling. Jo Dietrich er uddannet cand.mag. i pædagogik fra Københavns Universitet og har virket som underviser, projektleder og konsulent i både det private og det offentlige.

Der bliver i øjeblikket foretaget en landsdækkende analyse af virksomhedernes brug af lærlinge og det fremtidige behov, og rapporten ventes klar i august.

”Jeg glæder mig til den nære kontakt med virksomheder, elever og skoler. Når vi kender resultaterne af analysen, skal vi se på kreative løsninger. Det kunne f.eks. være en dele- eller rotationsordning, så også de mere specialiserede virksomheder kan tage lærlinge i kortere perioder end ved en fuld aftale. Det vil samtidig give lærlingen bredere maritime kompetencer,” siger Jo Dietrich.

Godt 43 procent af medarbejderne i Det Blå Danmark har en erhvervsfaglig baggrund. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der i Danmark i 2020 vil mangle 30.000 faglærte og i 2030 90.000 faglærte. Det er specielt medarbejdere med en uddannelse som industritekniker, skibsmontør, elektriker, smed, skibsmekaniker, automatiktekniker og skibstekniker, der forventes en væsentlig øget efterspørgsel efter.

Partnerne i projektet Fremtidens Maritime Håndværker er, foruden Danske Maritime, Europas Maritime Udviklingscenter og en række erhvervsskoler, erhvervsakademier, maskinmesterskoler samt Den Regionale Praktikpladsenhed.

Læs om Jo Dietrich som Ugens Profil i avisen Søfart