Del:

Ny overenskomstaftale kan styrke den maritime industris konkurrenceevne

Danske Maritime glæder sig over industriens nye treårige overenskomstaftale, som søndag blev forhandlet på plads mellem DI og CO-industri. Ifølge Foreningen er det positivt, at man hurtigt er nået til forståelse i forhandlingerne, og at der nu er indgået en aftale, der tager hensyn til den skærpede konkurrencesituation, som Danmark står i.

“Den nye treårige industriaftale udstikker nogle stabile og fornuftige rammer for de næste tre år. Bl.a. lægger den op til moderate lønstigninger, som generelt er lavere end i vores nabolande, og det er et vigtigt element i forhold til at styrke de danske industrivirksomheders konkurrenceevne. At aftalen denne gang gælder i tre år, frem for to som ved den foregående aftale, betyder desuden mere stabilitet og ro for virksomhederne.”, udtaler adm. direktør i Danske Maritime Jenny N. Braat.

Danske Maritime håber, at den nye aftale vil bidrage til at styrke de danske maritime industrivirksomheders konkurrenceevne og dermed skabe grobund for vækst og øget beskæftigelse til gavn for hele Danmark.