Del:

Ny planlov giver fortrinsret til maritim industri i havne

 

 

 

 

 

 

Danske Maritime vil arbejde for, at maritime produktionsvirksomheder får førsteprioritet i alle danske havne, dvs. også i de havne, hvor der i dag bygges boliger meget tæt på produktionsvirksomhederne.

Regeringen indgik den 9. juni 2016 en aftale om modernisering af planloven med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Et af hovedelementerne i aftalen er at skabe nye udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder i hele Danmark, herunder bl.a. i havneområder.

”Ændringen af planloven for at give forrang for danske værfter og andre industrivirksomheders aktiviteter i havnene frem for boligbyggeri er et væsentligt skridt i bestræbelserne på at sikre vækst og udvikling i hele Danmark,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Der har de seneste år har været eksempler på, at f.eks. nye boliger i havneområder har begrænset udviklingsmulighederne for de produktionsvirksomheder, der var der i forvejen.

Nu indfører planlovgivningen regler, som sikrer, at kommunerne tager hensyn til produktionsvirksomhederne. Kommunerne skal udpege de erhvervsområder, som fremover helt eller delvist skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og derfor ikke skal omdannes til kontorarbejdspladser eller boliger.

Det kan også indebære, at kommunerne skal afgrænse områder omkring eksisterende produktionsvirksomheder, der skal friholdes for boliger, kontorer eller anden miljøfølsom anvendelse. Desuden kan reglerne sikre, at kommunerne i deres planlægning for byomdannelse i eller omkring erhvervsarealer for produktionsvirksomheder tager højde for alle relevante potentielle miljøkonflikter og ikke kun støj, som tilfældet er i dag.

”Derved får vi større investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder for disse virksomheder,” siger Jenny N. Braat.

Udvikling af netop de havne, hvor der befinder sig maritime produktionsvirksomheder, har høj prioritet for Danske Maritime i det arbejde, der netop er i sat i gang i regeringens Blå Vækstteam.

Læs mere om den ny planlov hos Erhvervs- og Vækstministeriet