Del:

Ny regering: Fokuser på danske kompetencer i global konkurrence

Vækstpotentialet er voldsomt for den maritime industri, der beskæftiger 45.000 medarbejdere i Danmark og udgør 42 procent af arbejdsstyrken i Det Blå Danmark. Men det kræver flere dygtige medarbejdere og mere lige konkurrencevilkår globalt, lyder rådet til en ny regering.

Kompetencer og konkurrencevilkår er de to helt overordrede temaer for den maritime industri, hvor værfter, producenter af maritimt udstyr og øvrige virksomheder beskæftiger 45.000 personer i Danmark og har en årlig produktion på 88 milliarder kroner, hvoraf hovedparten går til eksport.

”Det er vigtigt, at en kommende regering overordnet set fokuserer på kompetenceudvikling, så der er den arbejdskraft, virksomhederne i Danmark efterspørger. Det er også vigtigt, at en kommende regering har globalt udsyn og arbejder for, at danske maritime virksomheder har fair markedsad-gang i EU og resten af verden, ikke mindst i de store skibsbygningsnationer Japan, Kina og Sydkorea,” siger Jenny N. Braat, adm. direktør i brancheforeningen Danske Maritime.

Danske Maritime har helt aktuelt tre konkrete punkter, som foreningen håber, at en ny regering vil løse straks efter folketingsvalget:

  1. Et stop for overimplementering af EU’s udbudsregler, blandt andet skal forsvarets EU-udbud af søværnet reparations og vedligeholdelsesopgave stoppes.
  2. En maritim montørordning skal indføres, så danske virksomheder kan yde service i fair konkurrence ude i verden og bringe viden tilbage til Danmark.
  3. En konkurrencedygtig finansieringsordning til danske værfter og leverandører skal indføres, så virksomhederne har lige så god adgang til billig finansiering som de nære konkurrenter.

”Den danske maritime industri er et erhverv med voldsomt vækstpotentiale. Med en fortsat stigning i verdenshandlen og dermed global skibstransport kombineret med øgede miljø- og sikkerhedskrav har danske virksomheder, der er teknologiske ”first movers”, ikke mindst på grønne og sikre løs-ninger, fantastisk gode muligheder i markedet. Men det kræver konstant bevågenhed og dygtigt politisk arbejde at skaffe os lige vilkår i forhold til vores konkurrenter,” siger Jenny N. Braat.

Desuden, påpeger hun, er det evigt vigtigt, at omkostninger for at drive virksomhed i Danmark ikke øges, men til stadighed reduceres, ikke mindst for eksporterende erhverv som de danske maritime virksomheder, der konkurrerer på en global markedsplads.

”Danske Maritime glæder sig til at fortsætte det gode arbejde, som finder sted mellem den danske maritime industri, danske rederier og staten i form af vækstteamet for Det Blå Danmark, og håber, at lydhørheden også vil være til stede hos den kommende regering,” siger Jenny N. Braat.