Del:

Ny uddannelse som maritim projektleder

De maritime virksomheder i Frederikshavn og Skagen har længe ønsket sig en projektlederuddannelse skræddersyet til den maritime branche. Grunden til at der ønskes en helt speciel maritim projektlederuddannelse er, at der udover de helt specielle situationer, der skal håndteres indenfor den maritime branche også er tradition for, at en maritim projektleder har et meget stort kommercielt og salgsansvar i sit job. Derfor er der udviklet en ny uddannelse i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner EUC Nord og Martec samt det maritime videnscenter MARCOD.

Hos Vestergaard Marine Service – som har været med til at udvikle uddannelsen – er man meget tilfreds med, at der nu er en egentlig uddannelse til den maritime projektleder. Teknisk direktør Peter Nørgaard siger således:

“Vi ser et behov for denne maritime projektlederuddannelse fordi projektlederen indtager en nøgleposition i afviklingen af dagligdagen i mange maritime virksomheder. Det kræver en speciel forståelse for miljøet at arbejde effektivt i det maritime miljø og en forståelse af alle de specielle regler og krav, der er i branchen. Maritim projektledelse omfatter ud over “normal” projektledelse også salg, indkøb, kunde- og personalehåndtering. Det vil være en stor fordel at bringe de maritime firmaers projektledere sammen, så de får bedre arbejdsrelationer og forståelse for hinandens udfordringer, og ved hvad der forventes af en projektleder.”

EUC Nord, Martec og MARCOD har bidraget med input til de særlige problemstillinger og udfordringer en projektleder inden for det maritime har. Man har desuden interviewet udvalgte virksomheder og udviklet uddannelsen, så den matcher de ønsker branchen har. Det overordnede formål med uddannelsen er, at deltageren lærer, hvordan man praktiserer god projektledelse. Uddannelsesforløbet vil give et kompetenceløft af nøglemedarbejdere i de maritime virksomheder. Man vil bl.a. gå i dybden med emner som projektstyring, salgsteknik, kommunikation og samarbejde.

En af deltagerne i projektet er det maritime videnscenter MARCOD, som faciliterer uddannelsesnetværket på vegne af Maritime Network Frederikshavn og Serviceteam Skagen. Direktør Christine Lunde har været med i hele udviklingsprocessen, og har store forventninger til uddannelse:

“Jeg er utrolig glad for dette initiativ, som er udviklet i samarbejde mellem det maritime erhverv og de lokale maritime uddannelsesinstitutioner med MARCOD som facilitator. Vi har Danmarks stærkeste maritime uddannelsesklynge med Martec, EUC Nord, Skagen Skipperskole, Søværnets Center for Sergent- og Maritime Uddannelser og Søværnets Havarikursus mfl. Martec og EUC Nord gået sammen om at udvikle den nye projektlederuddannelse målrettet efter det maritime erhvervs behov – det er fantastisk godt gået. Den maritime branche i Nordjylland er i vækst og det betyder efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Et initiativ som den maritime projektlederuddannelse er afgørende for, at vi kan realisere fremtidens maritime vækst i Nordjylland, bl.a. som følge af de planlagte havneudvidelser.”

Den maritime projektlederuddannelse starter første hold i efteråret 2014. Første hold er allerede overtegnet, men der er mulighed for at komme på venteliste.

Kilde: Søfart og MARCOD