Del:

Nyt fra Danske Maritime – oktober 2013

Nyt fra Danske Maritime – oktober 2013

Klik her for at læse Danske Maritimes nyhedsbrev for oktober, der denne gang omhandler:

  • Delegationsbesøg fra Sydkorea
  • Finanslovsforhandlinger om forskningsreserven
  • NOVI-Maritim: Workshop om ballastvandsløsninger
  • Fokusmøde i Esbjerg om vækstpotentialet i maritim offshore
  • Blå forskningskonference på Christiansborg
  • Maritim konference på Christiansborg den 22. november
  • Rapport om kompetencebehov inden for offshoreområdet
  • DESMI Ocean Guard opnår US Coatguard AMS accept