Del:

Nyt fra Danske Maritime – januar 2015

Leder: Danmark har EU’s største maritime industri pr. indbygger
Af Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

Hvor stor er den maritime industri i Danmark, og hvordan sammenligner vi os med andre lande?
Den maritime industri dækker over en lang række meget forskellige virksomheder, er ganske stor og er et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Men hvordan ser opgørelsen ud, når vi ikke regner søfart, offshore og shipping med, men isoleret kun ser på værfter og maritime leverandører?
I Danske Maritime har vi foretaget en opgørelse på baggrund af egne beregninger og tal fra det BALance-studie, som Europa-Kommissionen offentliggjorde sidste år. Den viser, at Danmark er det land i EU, som er mest afhængig af den maritime industri.
Læs mere

Ordrebøger i voldsom vækst på Europas værfter
Mens skibsværfternes ordrebeholdning globalt er skrumpet en smule fra 2013 til 2014, stormer den frem på europæiske værfter. De oplever en fremgang i ordrebogen på 17 procent målt i ordrenes værdi. Danmark har del i den europæiske vækst.
Europæiske værfter går forrygende tider i møde sammenlignet med resten af verdens skibsværfter, som taber terræn.
Europa har efter et 2014 med en vækst på 17 procent i værdien af ordrebeholdningen overhalet Japan på trods af, at også Japan som de få oplever vækst. Hos verdens største skibsbygningsnationer Kina og Sydkorea skrumper ordrebeholdningerne i værdi.
”Vi mærker tilsvarende en vækst på flere danske værfter. Det skyldes, at værditilvæksten sker på markedet for skibe inden for specielsegmenter, hvor også danske værfter i høj grad befinder sig,” siger adm. direktør Jenny N, Braat, Danske Maritime.
Læs mere

Regering går med til at lette regler for værftsanløb
Beskæftigelsesministeren lytter nu til værfternes ønsker om at ændre på lovtolkning, der hindrer danske skibe med udenlandsk besætning i søge danske værfter, fordi et værftsophold bliver sidestillet med et havneanløb. Forslaget er at skille værftsophold og havneanløb ad.
Nu bliver loven, som hindrer værftsanløb, lavet om. Danske skibsværfter kan se frem til at få ændret den del af udlændingeloven, der forhindrer danske rederier med udenlandsk besætning i at gå til danske værfter af frygt for at opbruge den årlige kvote på højst 25 havneanløb, som reglerne er i dag.
Læs mere

Deadline for DMD-arrangementer er 1. april
I skal snart have titel, dag og sted klar for at få jeres event under Danish Maritime Days omtalt i en international markedsføringskampagne i maj.
Danish Maritime Days finder også i år sted i uge 41, som er 5.-9. oktober. Men der er deadline allerede om to måneder, hvis et arrangement skal med i en fælles international markedsføringskampagne over for mulige deltagere.
I 2014 var der over 50 maritime arrangementer i ugens løb over hele landet, lige fra seminarer og konferencer til virksomhedsbesøg og andre events, og i alt deltog over 10.000 personer i Danish Maritime Days.
Læs mere

Finansieringsportal fremvist for medlemsvirksomheder
På en workshop i januar deltog fire medlemsvirksomheder, som kom med input til Danske Maritimes finansieringsportal, der er ved at tage endelig form og bliver åbnet til april.
Danske Maritime afholdt fredag den 23. januar 2015 en halvdags-workshop vedr. den maritime industris aktuelle finansieringsmuligheder. Workshoppen havde særligt fokus på internationalt salg og finansiering og henvendte sig primært til medlemsvirksomhedernes økonomi-, finans- og salgsmedarbejdere.
Læs mere

Danske skibsværfter melder om fremgang og optimisme
Flere danske skibsværfter, herunder FAYARD og Hirtshals Yard melder om et godt 2014 og gode udsigter for 2015. Og hos teknikentreprenøren Caverion skal der hyres 1.000 mand. Danske Maritime mærker optimisme generelt i den maritime industri.
Danske skibsværfter har ligesom europæiske værfter over en bred kam haft et rigtigt godt 2014 og melder om gode udsigter for i år.
Både landets største skibsværft FAYARD på Fyn og det mindre Hirtshals Yard i Nordjylland har i de seneste uger fortalt om deres omsætning i mediet ShippingWatch.
Læs mere

Workshop i Det Maritime Hus i Kerteminde
Der er sidste frist 6. februar for tilmelding til en workshop den 11. marts om, hvordan det maritime erhverv kan øge rekrutteringen til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser og sikre en øget kvalificeret arbejdskraft.
Industrien og erhvervslivet efterspørger unge med en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. Workshoppen har til formål at involvere de martime erhverv i projektet i et samarbejde med det Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet i forhold til konkrete uddannelsesforløb.
Læs mere

EU-millioner til Ærø-færge giver jobs til Søby Værft
Ærø kan se frem til omkring 30-35 nye arbejdspladser på Søby Værft, nu da EU bevilger 125 mio. kr. til et el-færgeprojekt. CO2-udledning på Ærø sænkes med 25 procent.
El-færgeprojektet Green Ferry Vision på Ærø har fået grønt lys for deres ansøgning om udvikling, bygning og drift af el-færger på Ærø. Med tilkendegivelsen fra EU følger en check på op til 125 mio. kr., skriver flere medier.
Færgen, som bliver Danmarks første el-færge, skal designes i Marstal og bygges på Søby Værft på Ærø. Værftets direktør Roar C. Falkenberg har tidligere ment, at det ville betyde 20 nye arbejdspladser på værftet. Nu tør han godt forvente hele 30-35 nye jobs på værftsområdet.
Læs mere

Kalender-nyt 2015

20. maj: Danske Maritimes årsmøde holdes onsdag 20. maj, kl.11:00-17:00 i Storkøbenhavn. Blandt emnerne er konkurrenceevne, produktivitet, uddannelse og mangel på arbejdskraft. Deltagelse er gratis.
10.-13. marts: Konferencen Green Ship Technology GTS 2015 finder sted i København. Danske Maritime er ordstyrer på et seminar om finansiering af retrofit-løsninger, nybygning samt forskning og udvikling. Deltagelse koster fra 1.000 euro.
4.-5. marts: MBO-konference afholdes i Aalborg. MBO står for Maritime Business Opportunities. Konferencen afholdes af EMUC og MARCOD. Deltagelse koster 1.400-1.800 kr.
Læs mere her
7.-9. september: BALTEXPO i Gdansk, Polen. Danske Maritime og Warsaw Exhibition Board organiserer et dansk-polsk maritimt forretningsforum under den internationale maritime messe.

Ny bogholder

Danske Maritime er glade for at kunne byde velkommen til vores nye bogholder og sekretær Bente Hansen, der startede 1. januar 2015.