Del:

Nyt regeringsgrundlag tegner positivt for maritim industri

”Mange af de emner, som er essentielle for den danske maritime industris vækst- og eksportmuligheder, er nævnt i regeringsgrundlaget. Det drejer sig om internationale konkurrencevilkår, fremtidens arbejdskraft, miljø- og klimaområdet samt iværksætteri, og det er særdeles positivt,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Det Blå Danmark, hvor den maritime industri tegner sig for flest arbejdspladser og størst produktivitetsvækst, er nævnt eksplicit i regeringsgrundlaget, således står der:

”Danmark er og har historisk været en stærk international spiller på det maritime område. Og det såkaldte Blå Danmark står for knap 25 pct. af Danmarks samlede eksport og bidrager med både vækst og beskæftigelse. Regeringen ønsker at styrke Det Blå Danmarks internationale konkurrenceevne og understøtte forudsætninger for, at Danmark også i fremtiden er en stærk maritim nation.”

Jenny N. Braat glæder sig over en række punkter i regeringsgrundlaget, hvor der er fokus på områder og emner, som har betydning for den maritime industri. Hun nævner:

”Internationale rammevilkår, fordi det er helt afgørende, at den maritime industri opererer på et globalt marked, hvor lokale handelshindringer har voldsom betydning for industriens muligheder.”

”Ny teknologi samt forskning og innovation, hvor vi i den danske maritime industri kan levere både globalt anerkendte virksomheder og nye virksomheder inden for design og grøn teknologi samt et betydeligt fokus på digitale muligheder. Fordi den maritime industri er innovativ og har et særligt teknisk kompliceret virkefelt, noterer vi os den nævnte mulighed for at afprøve ny teknologi, selv når anvendelsen forudsætter ændrede offentlige regler. Det kan få stor betydning for danske maritime produkter.”

”Iværksætteri, hvor vi i Danmark har opbygget en virksomhedskultur, der motiverer til startups, men hvor der skal yderligere fokus på iværksætteri i den maritime industri.”

”Det skal være billigere at drive virksomhed. Skat for erhvervslivet og borgere har stor betydning for muligheden for at tiltrække og fastholde virksomheder og medarbejdere i den maritime industri, som konkurrerer på et globalt marked.”

”Adgangen til de rette kompetencer nu og fremover er vigtig for at fastholde og udvikle industrien, ikke mindst på områder, hvor vi hele tiden skal være dygtigere og mere innovative end konkurrenter i lavtlønslande. Vi er derfor glade for, at der kommer en styrkelse af kvaliteten i universitetsuddannelserne og bedre sammenhæng og fleksibilitet mellem uddannelserne, og vi bidrager gerne til, at erhvervsuddannelserne gøres mere attraktive.”

Kort om den maritime industri

Den maritime industri beskæftiger 40.000 personer rundt om i hele landet. For nylig viste en rapport om Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark fra Søfartsstyrelsen, at produktivitetsfremgangen for den maritime udstyrsindustri og danske værfter ligger over niveauet for Det Blå Danmark og dansk økonomi i det hele taget, både målt pr. år og over det seneste opgjorte tiår 2002-2012.

Rapporten viser, at den danske maritime industri og værfter har en produktionsværdi på godt 85 mia. kr. og står for over 25 pct. af bruttoværditilvæksten i Det Blå Danmark samt har 40.000 ud af de 100.000 beskæftigede i Det Blå Danmark.

Der sejler en verdensflåde på mere end 100.000 store skibe, og mange skal i de kommende år opgraderes med ny miljøteknologi og andet udstyr, ikke mindst efter de nyeste globale beslutninger om svovludslip og ballastvand på skibe.