Del:

OECD fremlægger havøkonomi-rapport i København

OECD i er i færd med at publicere en rapport, ’The Ocean Economy in 2030’, der afdækker vækstpotentialet i den blå økonomi og dets rolle i fremtidig innovation, beskæftigelse, energisikkerhed, miljø, klimaændringer og fødevaresikkerhed mv. Inden for flere sektorer ser de potentiale for større vækst i de blå erhverv end for økonomien generelt.

Rapporten afdækker risici og usikkerheder samt behov, som f.eks. de nyskabelser, der kræves inden for videnskab og teknologi. Yderligere ser den på tværs af den fremtidige blå økonomi som helhed, for at udforske mulige veje for handling, der kan sætte skub i langsigtede udviklingsmuligheder med fokus på ansvarlig og bæredygtig brug af havene.

Rapporten er udarbejdet af Barrie Stevens, som den 20. juni 2016 kommer til København for at fremlægge sine resultater og efterfølgende stiller op til en paneldebat med øvrig deltagelse af Christopher Rex, analysechef fra Danmarks Skibskredit, og Frederikke Munk Sørensen, Market Analyst fra MAN Diesel & Turbo, samt repræsentanter fra Danske Havne, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime.

“Jeg er glad for, at det er lykkedes os gennem vores internationale netværk i OECD-sammenhæng at trække Barrie Stevens til landet for præsentere sin viden for medlemmer af brancheforeningerne i Det Blå Danmark,” siger Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime, der har bidraget som ekspert i prognoser og metoder i forbindelse med udarbejdelse af rapporten.