Del:

OECD: Havet slår andre industrier i vækst

 

 

 

 


Pressemeddelelse fra Danske Maritime:

OECD: Havet slår andre industrier i vækst

I rapporten ‘The Ocean Economy in 2030’ beskrives, hvordan industrier knyttet til havene såsom fiskeri, skibsbygning og havvindmøller står foran voldsom vækst og mere end andre erhverv. OECD fremlægger rapporten mandag i København.

31 millioner personer ernærede sig i 2010 ved den havbaserede ’blå’ økonomi som fiskeri, kystturisme, skibe, maritimt udstyr, havvindmøller osv., og det tal vil stige til 40 millioner fuldtidsbeskæftigede i 2030.

”Mange havbaserede erhverv har potentialet til at overhale væksten i den globale økonomi, både når det gælder værdiforøgelse og beskæftigelse. Vi vil især opleve stærk vækst i havbrug, offshore vindenergi, fiskeforarbejdning samt på havneaktiviteter. Kystturisme, fiskeri, maritimt udstyr samt bygning og reparation af skibe vil også vokse, dog ikke i samme hast,” siger rapportens hovedforfatter, senioranalytiker Barrie Stevens, leder af OECD’s International Futures Programme.

Økonomisk står væksten til at blive endnu mere markant. Alene bidraget til den globale værditilvækst vil frem til 2030 blive fordoblet i forhold til 2010 og udgøre tre mia. dollars.

’The Ocean Economy in 2030’ afdækker vækstpotentialet i den blå økonomi samt fremtidig innovation, beskæftigelse, energisikkerhed, miljø, klimaændringer og fødevaresikkerhed mv. Rapporten afdækker risici og usikkerheder samt behov, som f.eks. de nyskabelser, der kræves inden for videnskab og teknologi. Yderligere ser den på tværs af den fremtidige blå økonomi for at udforske mulige veje for handling, der kan sætte skub i udviklingsmuligheder med fokus på ansvarlig og bæredygtig brug af havene.

Barrie Stevens fremlægger rapporten den 20. juni på et branchemøde i København. Her deltager han i en debat med Christopher Rex, analysechef fra Danmarks Skibskredit, og Frederikke Munk Sørensen, Market Analyst fra MAN Diesel & Turbo, samt repræsentanter fra Danske Havne, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime.

“Jeg er glad for, at det er lykkedes os gennem vores internationale netværk i OECD-sammenhæng at trække Barrie Stevens til landet for dele sin viden med medlemmer af brancheforeningerne i Det Blå Danmark,” siger Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime, der har bidraget som ekspert i prognoser og metoder i forbindelse med udarbejdelse af rapporten

Rapporten kan hentes her