Hjem > Offshore Vind

Offshore Vind

Offshore Vind industrien er vigtig for Danske Maritimes virksomheder. I takt med at vindmøllerne er blevet større og at installationsområderne er længere fra kysterne og på dybere vand end tidligere har man udviklet flere typer af specialskibe. Disse omfatter konstruktions – og installationsskibe, som kan udføre tunge løft på en nøjagtig position i et vanskeligt og barsk miljø, servicefartøjer som kan bringe vedligeholdelseseksperter og andre til og fra møllerne, hotelskibe m.fl.

Undersøgelser har vist et at der er et komplekst sæt af krav for denne forholdsvis nye industri. Danske Maritime ønsker, at de tekniske krav og industristandarder for offshore-vind industriens fartøjer undersøges nærmere med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår og markedsadgang. Derfor har der fra både konstruktører og værfter vist sig en interesse for en mere detaljeret kortlægning af industrikrav og – standarder, for derved at vurdere konsekvensen af de forskellige regelsæt. At sikre rammebetingelser og konkurrencevilkår samt at styrke beslutningsgrundlaget til brug ved fremtidig fastsættelse af krav og normer er vigtigt for erhvervet.

Igennem møder med flere landes brancheorganisationer og virksomheder vurderes forskelligheder indenfor krav og procedurer. Derved kan konsekvenserne af de nuværende forhold beskrives sammen med forslag til mulige forbedringer.

Læs rapporten Offshore Wind Industry Standards her

Projektet udføres i regi af Danske Maritime med indhentelse af information og deltagelse fra industrien herunder, konsulenter, værfter, rederier, brancheorganisationer og andre. Danske Maritime ser det som vigtigt at vidensdele på tværs af industrien og derved at styrke relationerne imellem organisationer, værfter, konsulenter, rederier m.fl.