Del:

OSK-Shiptech og Blue INNOship-projektet i Jyllands-Posten

I tre store artikler fortæller Jyllands-Postens JP Aarhus om Danmarkshistoriens største maritime innovationsprojekt Blue INNOship, som bliver søsat om et par måneder.

JP: 117 mio. kr. til at gøre det blå grønnere
Om et par måneder starter et af de største og mest ambitiøse samarbejdsprojekter i det maritime Danmark, ved navn Blue INNOship. I alt 15 kernepartnere skal arbejde sammen om 14 projekter, der alle hver især skal booste det blå Danmark, men samtidig udarbejde nye, grønne løsninger til skibsfarten. Målsætningen for Blue INNOship er at udvikle teknologier og metoder, der bl.a. kan være med til at reducere skibes udledning af CO2 med mindst 30-50 pct. og af SOx (svovl) og NOx (kvælstof) med 80 pct. i forhold til i dag. Og det er en udvikling, der er nødvendig inden for skibsfarten, mener adm. direktør i Danske Maritime, Jenny N. Braat. Læs videre i artiklen her

JP: Skibsvirksomhed blandt de tunge drenge
De seneste 10 år har der været fart på udviklingen hos OSK-ShipTech. Det har nu resulteret i et samarbejde med de tunge drenge i dansk skibsindustri og et kommende nyt projekt med store muligheder. Læs videre i artiklen her

JP: Fremtidens skibsfart er grøn
Med øget fokus på miljøhensyn skal skibsindustrien i Danmark også i fremtiden gøres mere miljøvenlig. Blue INNOship er et skridt i den rigtige retning, mener Det Økologiske Råd. Læs videre i artiklen her