Del:

Politisk flertal om at droppe flådeudbud efter samråd

Folketingspolitikere fra hovedparten af partierne ønsker at stoppe den danske enegang i EU om at udbyde reparation og vedligehold af flådens 53 fartøjer. De har ikke lyst til at vente på regeringens EU-overimplementeringsudvalg. Det stod klart efter dagens samråd i Folketingets Forsvarsudvalg, hvor Danske Maritime kort forinden havde fremlagt sagen.

Glem EU-overimplementeringsudvalget og lad os afgøre det politisk her og nu!

Sådan lød det fra hovedparten af Folketingets partier i dagens samråd i Forsvarsudvalget om Danmarks maritime sikkerhedsinteresser.

Politikernes samlede budskab til forsvarsminister Carl Holst (V) var, at der er ingen grund til at sende beslutningen om at stoppe dansk enegang om EU-udbud af forsvarets skibe i regeringens nye EU-overimplementeringsudvalg, der endnu ikke er etableret.

Budskabet blev fremført og mødte opbakning fra politikere fra en række partier, herunder Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Liberal Alliance. De fremmødte politikere fra regeringspartiet Venstre undlod at deltage i debatten.

Serveret på et sølvfad

Marie Krarup (DF) begrundede ønsket om at få afsluttet sagen politisk her og nu med, at forsvarsministen har fået sagen ”serveret på et sølvfad”. Hun efterlyste en forklaring på, hvorfor det er så vigtigt at få sendt sagen i EU’s overimplementeringsudvalg.

Bjarne Laustsen (S) foreslog, at Forsvarsudvalget hurtigt ”fik den ged barberet”, og Holger K. Nielsen (SF) frygtede, at EU-overimplementeringsudvalget blot ville ende som en ”syltekrukke”.

Forsvarsministeren måtte flere gange forklare, at han havde syntes det naturligt at sende sagen til regeringens EU-overimplementeringsudvalg for at få sagen yderligere belyst, herunder hvad andre lande gør.

Deputation fra Danske Maritime

Danske Maritime havde kort før samrådet haft foretræde for Forsvarsudvalget gennem en deputation bestående af Jenny N. Braat, Michael Prehn og Kim Marquart.

Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, fremførte argumenter for, hvorfor opgaverne ikke bør gå i EU-udbud.

Hun fremlagde omfattende dokumentation om, hvordan andre EU-lande undgår at lægge opgaver for deres landes flåde i EU-udbud, herunder en opgørelse fra Europa-Kommissionen ’Commission Staff Working Document On Defence’ fra 2013. Hun gav også konkrete eksempler, herunder hvordan flere lande, eksempelvis Grækenland, kun sender udbud ud på deres egne sprog, og eksempler på, at vedligeholdelsen skal ske på nationale værfter.

”Jeg er glad for den meget klare og entydige opbakning fra Forsvarsudvalget. Det er tydeligt, at udvalgsmedlemmerne virkeligt har forstået sagen og dens potentielle negative konsekvenser for danske kompetencer inden for flådefartøjer og arbejdspladser samt ikke mindst for vores flåde,” siger Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Se hele det åbne samråd 17. september 2015 kl.12.30 på TV fra Folketinget.