Del:

Pressemeddelelse: Danmarks største maritime grønne innovationsprojekt

Pressemeddelelse fra bestyrelsen for Det Blå INNO+ sekretariat:

Med et tilsagn fra Innovationsfonden på 50 mio. kr. kan Det Blå Danmark nu søsætte det hidtil mest omfattende samarbejdsprojekt mellem den maritime industri, rederier, universiteter, GTS-institutter og myndigheder.  Projektet til 117 mio. kr. består af 14 grønne innovationsprojekter, som skal øge væksten og skabe arbejdspladser i den maritime industri. 

Over de næste 4 år vil mere end 40 virksomheder og organisationer samarbejde om at udvikle grønne og konkurrencedygtige løsninger gennem samfundspartnerskabet Blue INNOship.

Samfundspartnerskabet drives af Alfa Laval, A.P. Møller-Mærsk, Hempel, MAN Diesel & Turbo, OSK-ShipTech, TORM, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet samt GTS-institutterne FORCE Technology, Teknologisk Institut, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Som fødselshjælper for samfundspartnerskabet nedsatte en bestyrelse bestående af Danske Maritime, Danmarks Rederiforening, Dansk Metal og Søfartsstyrelsen Det Blå INNO+ Sekretariat. Siden starten af året har sekretariatet arbejdet med at udbrede viden om INNO+ og om mulighederne ved initiativet, der har klare sammenhænge med vækstplanen for Det Blå Danmark.

Jenny N. Braat, adm. direktør for brancheforeningen Danske Maritime:

“Når vi forener de dygtigste kræfter inden for Det Blå Danmark for at udvikle energieffektive løsninger, vil det øge kompetenceniveauet og den maritime industris konkurrenceevne.”

Jan Fritz Hansen, vicedirektør i Danmarks Rederiforening:

“Skibsfarten er tæt involveret i projektet, blandt andet ved at lade skibe indgå som flydende testlaboratorier. Det er helt afgørende for at opnå de ambitiøse resultater, vi håber på.”

Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom Dansk Metal:

“Når Det Blå Danmark styrker sin position yderligere i den globale konkurrence, giver det grobund for, at den maritime industri og rederierne skaber nye danske arbejdspladser.”

Mogens Schrøder Bech, kontorchef i Søfartsstyrelsen:

“Projektet adresserer væsentlige samfundsudfordringer inden for miljø og skal fremme danske kompetencer og konkurrenceevne på områder, hvor vi har styrkepositioner globalt.”

Ud over parternes og Innovationsfondens finansiering er samfundspartnerskabet også støttet af Den Danske Maritime Fond. Dette har medvirket til at øge indsatsen og gennemslagskraften af samfundspartnerskabet.

Kontakt og flere oplysninger:
Programme Manager Magnus Gary, 4095 0714, magnus@blaainno.dk

Adm. direktør Jenny N. Braat, 24 82 26 65, jnb@danskemaritime.dk

 

Læs også pressemeddelelsen fra Innovationsfonden