Del:

Pressemeddelelse: Det Blå Danmark i storstilet jagt på grøn vækst

Pressemeddelelse fra Innovationsfonden:

Innovationsfonden investerer nu 50 mio. kr. i samfundspartnerskabet Blue INNOship, som skal sætte skub i Det Blå Danmark gennem grøn innovation. Aktiviteterne i samfundspartnerskabet gennemføres i 14 innovationsprojekter, som skal skabe yderligere vækst og arbejdspladser i den maritime industri. Samlet udgør aktiviteterne 117 mio. kr.

Samfundspartnerskabet skal medføre nye store CO2 besparelser og konkret reducere SOx og NOx med 80 %. Det vil sikre dansk konkurrenceevne og ny udvikling i erhvervene.

Samfundspartnerskabet drives af Alfa Laval, A.P. Møller-Mærsk, Hempel, MAN Diesel & Turbo, OSK-ShipTech, TORM, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet samt GTS-institutterne FORCE Technology, Teknologisk Institut og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

I alt er godt 40 virksomheder og organisationer involveret i aktiviteterne i Blue INNOship, der ud over parternes og Innovationsfondens finansiering også har fået støtte fra Den Danske Maritime Fond. Dette har medvirket til at øge indsatsen og gennemslagskraften af samfundspartnerskabet.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen:

“Som en af verdens største søfartsnationer har vi et oplagt ansvar for at sikre, at skibsfarten får reduceret udledningen af skadelige og miljøbelastende stoffer. En grøn og mere miljørigtig udnyttelse af ressourcerne er et hovedmål for regeringen. Samfundspartnerskabet vil både være til gavn for fremtidige generationer og være med til at styrke den danske konkurrenceevne.”

Blue INNOship udmærker sig ved at være et tværgående samarbejde mellem industrien, rederier, universiteter, myndigheder m.fl., som alle spiller ind med specialkompetencer.

Samfundspartnerskabets formand Lars Bo Jensen fra MAN Diesel & Turbo:

“De største resultater opnås i et stærkt fælleskab. Særligt inden for globale miljø og klima udfordringer, hvor Blue INNOship samler nogle af de stærkeste og mest innovative kræfter. Gennem Blue INNOShip kan vi udvikle en række grønne løsninger, som vil skabe konkrete resultater inden for en kort tidshorisont, og som i det større perspektiv vil give hele branchen et langsigtet teknologisk løft og skabe en række synergier.”

Samfundspartnerskabet består af fem arbejdspakker og i alt 14 projekter. Blandt emnerne er øget effektivitet for gasmotorer og udvikling af en standard til monitorering af skibes brændstofforbrug. Aktiviteterne vil muliggøre væsentlige brændstofbesparelser og dermed øget konkurrencedygtighed i Det Blå Danmark. Alle aktiviteterne involverer specialiserede kompetencer, der udfoldes i et tæt samarbejde mellem deltagerne i samfundspartnerskabet. Dette vil føre til udvikling af bedre løsninger, end deltagerne ville kunne opnå uden partnerskabet.

Kontaktoplysninger:

Formand for partnerskabet: Lars Bo Jensen. 2963 4158. LarsB.Jensen@man.eu

Programme Manager for partnerskabet: Magnus Gary. 4095 0714 magnus@blaainno.dk

Presse- og mediechef, Innovationsfonden, Thomas Bjerre 6190 5019, thomas.bjerre@innofond.dk

Adm. direktør for Danske Maritime, Jenny N. Braat, mobil 24 82 26 65, jnb@danskemaritime.dk

Fakta og kontaktoplysninger

Budget: 117 mio. kr.

Innovationsfondens investering: 50 mio. kr.

Varighed: 4 år

 

Arbejdspakker (Work Packages, WP) og projekter i Blue INNOship. Projektejer i parentes.

WP1 – Ship Design & Propeller Solutions(Leder: MAN Diesel & Turbo)

 • Dynamic Propeller Shaft Speed Control (A.P. Møller-Mærsk)
 • Controllable Pre-Swirl Fins  (MAN Diesel & Turbo)
 • TrailerCat (OSK-ShipTech)

WP2 – Performance & Monitoring (Leder:  FORCE Technology)

 • Vessel Performance Decision Support (TORM)
 • Monitoring & Performance (Syddansk Universitet)

WP3 – Alternative Fuel Solutions(Leder: DTU)

 • Gas Valve Train (MAN Diesel & Turbo)
 • Multi Fuel Burner (Alfa Laval)
 • Reduction of methane from LNG in diesel engines (DTU)
 • Shore Based Small Scale LNG/LBG Liquefaction Units (DTU)

WP4 – Emission Reduction Technologies (Leder: Alfa Laval)

 • Scrubbers – Controlling PM Emissions (Alfa Laval)
 • Slow Steaming Antifouling Paint (Hempel)
 • Encapsulated Biocides (Teknologisk Institut)
 • Selective Catalytic Reduction of NOx on Ships (DTU)

WP5 – Servitization & Retrofit (Leder: CBS)

 • Servitization (CBS)

Kontaktpersoner:

Virksomhed Navn Titel Tlf. E-mail

MAN Diesel & Turbo

 

Lars Bo Jensen (chairman)

 

Senior Manager Business Development 29 63 41 58 LarsB.Jensen@man.eu
A.P. Moller-Maersk Jasper Boessenkool Head of strategic R&D 21 15 90 40 Jasper.Boessenkool@maersk.com

Alfa Laval

 

Lars Skytte Jørgensen

Vice President

 

40 25 44 26 LarsS.Jorgensen@alfalaval.com

Hempel

 

Christian Ottosen Group Marketing Director 21 20 63 13 CHO@hempel.com

OSK-ShipTech

 

Kristian Holten-Møller

 

Head of department, Copenhagen Office 29 43 72 20 khm@osk-shiptech.com

TORM

 

Allan H. Rasmussen

 

Head of Energy Efficiency and Innovation 24 26 67 64 AHR@torm.com

FORCE Technology

(GTS repræsentant)

Peter K. Sørensen

 

Vice President

 

22 69 71 62 pks@force.dk

DTU

(Universitets repræsentant)

Ingrid Marie Vincent Andersen

Head of Centre, Maritime DTU

 

23 71 33 72 imva@mek.dtu.dk

Danish Maritime

 

Jenny N. Braat

 

Director

 

33 13 24 16 jnb@danskemaritime.dk
Danish Shipowners’ Association

Jan Fritz Hansen

 

Deputy director

 

33 48 92 11 jfh@shipowners.dk

 

Læs også pressemeddelelse fra bestyrelsen bag projektet