Del:

Regeringen går med til at lette regler for værftsanløb

Beskæftigelsesministeren lytter nu til værfternes ønsker om at ændre på lovtolkning, der hindrer danske skibe med udenlandsk besætning i søge danske værfter, fordi et værftsophold bliver sidestillet med et havneanløb. Forslaget er at skille værftsophold og havneanløb ad.

Nu bliver loven, som hindrer værftsanløb, lavet om. Danske skibsværfter kan se frem til at få ændret den del af udlændingeloven, der forhindrer danske rederier med udenlandsk besætning i at gå til danske værfter af frygt for at opbruge den årlige kvote på højst 25 havneanløb, som reglerne er i dag.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen satte onsdag sine embedsmænd til at finde en løsning på problemet.

Den udvikling glæder Danske Maritime, som har skubbet på sagen i flere år.

”Det er sund fornuft og godt for danske arbejdspladser og værfternes indtjening, at regeringen nu tager sagen op igen med det sigte at skille værftsophold fra havneanløb. Det har taget lang tid, selv om vi syntes, det var en helt oplagt sag, men nu kan vi få fjernet denne besynderlige definition af et havneanløb, som vi har set indtil nu. Derfor glæder det mig ekstra, at Henrik Dam Kristensen har vist sig lydhør,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

”Nu skal vi blot have fulgt sagen til dørs, så lovteksten lander på en formulering, som giver den tilsigtede opdeling mellem havneanløb og værftsophold,” siger Jenny N. Braat.

Spørgsmålet fra folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) lød 16. december 2014:
”Hvad er ministerens holdning til, at værftsophold er medtællende i relation til opgørelsen af et skibs årlige havneanløb, jf. udlændingebekendtgørelsens § 33?”

Svaret fra beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) lyder:
”Jeg tager det naturligvis alvorligt, når parter fra både arbejdstager- og arbejdsgiversiden anfører, at de nuværende regler koster danske værfter ordrer og tab af arbejdspladser som følge heraf. Det er en problemstilling, jeg er meget optaget af, og som jeg gerne vil løse.

Når det er sagt, så forudsætter en løsning, at der kan findes en klar og hensigtsmæssig afgrænsning, således at der udelukkende er tale om, at et antal anløb til danske værfter ikke tæller med i opgørelsen af de 25 årlige anløb et dansk lastskib i international fart må anløbe en dansk havn, uden at det kræver arbejdstilladelse til den udenlandske besætning. Det klare udgangspunkt skal fortsat være, at udlændinge fra tredjelande skal have en arbejdstilladelse for at tage arbejde i Danmark.

Jeg har bedt mine embedsmænd om at se på en model, og arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget i forhold til den tekniske udformning af denne.”

Læs omtaler i BørsenSøfartMaritime DanmarkShippingWatch og Fyns Amts Avis (der kan kræves abonnement)

Se tidligere nyheder om værftsopholds-sagen på Danske Maritimes hjemmeside:

December 2014: Sagen om kvote for havneanløb og tabte værftsordrer ruller i medierne

November 2014: Lov hindrer fortsat danske skibe i at bruge danske værfter