Del:

Reportage: EU-udbud diskuteret til valgmøde på Orskov Yard

Bladet Søfart har givet tilladelse til, at vi bringer denne reportage skrevet af journalist Ole Ellekrog.

FOLKETINGSVALG: Danske Maritime havde onsdag den 10. juni arrangeret et maritimt vælgermøde på Orskov Yard, hvor specielt EU-udbuddet af Forsvarets skibe var højt på dagsorden.

De sultne værftsarbejdere på Ørskov Værft i Frederikshavn, så onsdag den 10. juni noget forundrede ud over at få deres frokostpause forstyrret af flyers, valgplakater og politisk debat. I forbindelse med det kommende folketingsvalg havde Danske Martime nemlig i værftets medarbejderkantine arrangeret vælgermøde, hvor fremtidsperspektiverne for de danske værfter skulle diskuteres.

Én, der var helt klar på, hvad der skulle foregå, var skibsbygger og værftsejer Niels Mathisen, som inden mødet, måske ikke helt tilfældigt, hjalp til med at gøre et flag med den lokale socialdemokrat Bjarne Laustsen fast til en flagstang.

“Bjarne han er sgu en guttermand. Han har turdet gå imod toppen af sit parti i spørgsmålet om at sætte Forsvarets skibe ud i et EU-udbud,” sagde Bjarne Mathisen, inden mødet kort tid efter gik i gang.

I vælgermødet deltog alle opstillingsberettigede partier på nær Kristendemokraterne og Alternativet, og iblandt politikerne sad blandt andre tidligere forsvarsminister Søren Gade(V). Debatten blev styret af administrerende direktør i Danske Maritime Jenny Braat, som havde stået for at arrangere mødet.

“Vi har valgt at arrangere dette vælgermøde, fordi vi synes, det er vigtigt at sætte fokus på de udfordringer, som den maritime industri i Danmark står overfor, men også for at vise, hvem vi er og hvad vi står for,” sagde Jenny Braat.

Uenighed om EU-udbud

Vælgermødet blev skudt i gang med spørgsmål fra kantinen, og straks blev der spurgt til politikernes holdning til rygter om, at der går polske arbejdere rundt til 64 kroner i timen på konkurrerende værfter i Danmark, og om deres holdning til, at Danmark har valgt at sende reparationen af Forsvarets skibe i EU udbud. Specielt det sidste spørgsmål ville politikerne meget gerne diskutere.

Sagen, hvor danske embedsmænd har besluttet, at Forsvarets skibe skal i EU-udbud, har trukket sig stor opmærksomhed på det seneste – ikke mindst fordi, at Danmark er det eneste EU-land, som fortolker EU-direktivet på den måde.

Som mikrofonen gik på runde i panelet, var det tydeligt, at de fleste var enige om, at reparationen af skibene ikke skal i EU-udbud. “EU, skal blande sig udenom den slags,” mente Danske Folkeparti og Enhedslisten. “Det er på grund af Ruslands nuværende udenrigspolitik vigtigt at holde forsvarets skibe i Danmark,” sagde de Konservative. “Jeg vil udfordre beslutningen,” erklærede Søren Gade(V).

Da mikrofonen imidlertid nåede til de Radikales Jesper Hansen, var holdningen ikke længere så klar. Mikrofonen skrattede nemlig og var udtydelig, men man kunne alligevel høre at Jesper Hansen støttede regeringens nuværende politik på området.

“Det er nok fordi, du ikke mener det rigtige,” sagde ordstyrer Jenny Braat, der er stor modstander af EU-udbuddet, i spøg om mikrofonproblemerne.

“Jeg synes bare, det blev en meget ensidig blåstempling af, at vi kan komme uden om det ved at bruge en undtagelsesbestemmelse, for det er jeg ikke sikker på, vi kan, og det blev jeg lidt provokeret af. Jeg synes måske, det var noget valgflæsk fra nogle af de andre,” forklarede Jesper Hansen (R) efterfølgende til Søfart.

Social dumping og manglende lærlinge

Hvor de fleste paneldeltagere var klare i spyttet omkring EU-udbuddet, var der knap så mange kommentarer til spørgsmålet om polske værftsarbejdere i Danmark.

Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne mindede dog om, at den slags ikke er folketingets opgave, og opfordrede til at konflikte, hvis man oplevede social dumping. Liberal Alliances Christina Egelund mente, at skattelettelser vil føre til bedre rammevilkår og større konkurrenceevne.

Som de arbejdstøjsklædte værftsarbejdere, de fleste med blå overalls og nogle med gule sikkerhedshjelme, blev færdige med at spise og forlod kantinen, drejede debatten sig over på et nyt emne. Efter et spørgsmål fra bådbygger Niels Mathiesen blev problemerne med at skaffe lærlinge og med at lokke unge ind i den maritime branche også diskuteret.

Efter man også her kunne konstatere stor enighed i panelet om problemets eksistens og stor forskel på løsningsforslagene, afsluttedes debatten kort tid efter. Niels Mathiesen kunne drage hjem til Mathis Værft i Aalborg bestyrket i sin holdning til kandidaterne.

“Selvom jeg normalt er borgerlig, tror jeg faktisk, at jeg vil gøre en undtagelse og stemme på Bjarne Laustsen denne her gang. Han gør en kæmpe indsats for os her i Nordjylland,” sagde Niels Mathiesen efter vælgermødet.

Tre spørgsmål til fire politikere

Søren Gade, Venstre:
Hvad vil du gøre for at sikre vækst på de danske værfter?
“Først og fremmest må man sørge for at de opgaver, vi selv kan styre fra staten, så vidt muligt ender på danske værfter. Dernæst vil jeg også undersøge, om man kan lave en finansieringsaftale, der gør det mere attraktivt for kunderne at vælge danske værfter, som man blandt andet har set i Norge.”

Hvad ser du, som den største problemstilling, værfterne står overfor?
“En af de ting, jeg hører er manglen på kvalificeret arbejdskraft, og der har vi jo en stor opgave som politikere, uanset om vi er fra blå eller rød stue. Så længe der går medborgere, som ikke har noget at lave, skal vi forsøge at kanalisere dem over i de attraktive jobs, som findes i denne industri.”

Hvad er din holdning til sagen om EU-udbud af Forsvarets skibe?
“Der er ingen tvivl om, at ministeren (Nikolaj Wammen, red.) har fået et notat fra kammeradvokaten, som har tvunget ham til at følge den slagne vej med EU-udbud. Omvendt har jeg set et svar fra et stort advokatfirma, der siger, at der en stor grad af skøn i den beslutning. Så hvis jeg kommer i folketinget, har jeg aftalt med min gode ven Bjarne Laustsen, at vi vil arbejde på at få lavet beslutningen om, uanset om det bliver et blåt eller rødt flertal.”

Bjarne Laustsen, Socialdemokraterne:
Hvad vil du gøre for at sikre vækst på de danske værfter?
“Jeg vil blandt andet gerne i næste periode være med til at se på en montørordning, fordi det betyder rigtig meget, at vi kan sende folk ud i verden under nogle ordenlige forhold. Det koster, så vidt jeg husker, 77 millioner kroner, så det burde være en overkommelig opgave. Det er noget både lønmodtagere og arbejdsgivere er enige i.”

Hvad ser du, som den største problemstilling, værfterne står overfor?
“Det er både at få ordre ind, og samtidig at sørge for, at vi har en kvalificeret arbejdskraft. Jeg håber, erhvervsskolereformen vil hjælpe, men det handler også om at få skabt et mere positivt billede af erhvervet. Nu er der lukket nogle værfter, men der er stadig en masse jobs i industrien, og den historie skal vi fortælle i folkeskolerne.”

Hvad er din holdning til sagen om EU-udbud af Forsvarets skibe?
“Jeg mener, at vi med et bredt flertal i forligskredsen skal have besluttet, at vi ikke behøver at sende skibene i EU-udbud. Hvis vi så skulle få en EU-sag, så tager vi det.”

Stine Brix, Enhedslisten:
Hvad vil du gøre for at sikre vækst på de danske værfter?
“Udover at holde Forsvarets skibe hos danske værfter, ser jeg også potentielt store muligheder i opgaven med at ophugge boreplatforme. Vi er i Danmark rigtig dygtige til blandt andet at håndtere giftigt affald, så jeg tror også, vi kan få sådanne opgaver med udenlandske boreplatforme.”

Hvad ser du, som den største problemstilling, værfterne står overfor?
“Jeg synes en meget stor udfordring er at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det handler om at få det unge til at se de store muligheder i erhvervet.”

Hvad er din holdning til sagen om EU-udbud af Forsvarets skibe?
“Vores holdning har hele tiden været at det er dumt at sende det i EU-udbud, når der er mulighed for at holde arbejdspladserne i Danmark. Det mener vi stadig, og det vil vi holde fast i.”

Erik Høgh-Sørensen, Dansk Folkeparti:
Hvad vil du gøre for at sikre vækst på de danske værfter?
“Vi vil kort og godt sørge for at komme af med noget af EU-bureaukrati et, som står i vejen for at skabe vækst.”

Hvad ser du, som den største problemstilling, værfterne står overfor?
“Det er nok den her globalisering, hvor man betaler prisen for åbne grænser uden at drage fordelene. De åbne grænser i EU gør jo, at polske arbejdere kan arbejde i Danmark til en lavere løn.”

Hvad er din holdning til sagen om EU-udbud af Forsvarets skibe?
“Det er nok den klareste holdning af alle. Ikke blot skal de udbydes til danske værfter, jeg vil mene, vurderet ud fra min erfaring fra EU, at vi vil vinde en eventuel sag ved EU-domstolen, da det er et spørgsmål om national sikkerhed.”

Denne artikel stammer fra bladet Søfart og er bragt med redaktionens tilladelse.