Del:

Resultater fra IMO’s årlige komitemøder om miljø og sikkerhed

Mere end 1.000 deltagere fra alverdens lande deltog på IMO’s årlige møder i miljøkomiteen MEPC (Maritime Enviromental Protection Commitee) 11. – 15. maj og sikkerhedskomiteen MSC (Martime Safety Commitee) 3. – 12. juni. Danske Maritime deltog med Michael Prehn og Poul Erik Louw som CESA-repræsentant for skibsbygningsindustrien i MEPC-mødet og var med i planlægningen af MSC-mødet, hvor Dr. Ralf Sören Marquardt fra den tyske brancheforening VSM deltog som CESA-repræsentant.


Nedenfor er hovedpunkterne i de to møder.

Fra MEPC68-mødet

• Polarkoden
I november 2014 vedtog MSC ændringerne til SOLAS for Polarkoden og ved det netop afholdte MEPC68 blev de tilsvarende ændringer til MARPOL vedtaget. Det forventes, at koden træder i kraft 1. januar 2017.

• Ballastvand (BWM-konventionen)
For at BWM konventionen træder i kraft, mangler der stadigvæk tiltrædelse fra nogle få procent af verdens tonnage. MEPC68 opfordrede kraftigt til at få nogle flere flagstater til at ratificere koden så tonnagegrænsen nås, og koden vil så kunne træde i kraft 12 måneder efter tonnagegrænsen er nået.

• Energieffektivitet
Udover en revision af EEDI (Energy Efficiency Design Index), der blev sendt videre til korrespondancegrupper for videre arbejde, blev der debatteret dataindsamling af skibes brændstofforbrug, og om denne skulle være frivillig eller obligatorisk. Dette arbejde fortsætter i underkomiteerne.

• Røgrensningsanlæg dvs. scrubbere
MEPC68 godkendte forslag fra underkomite om revision af vejledning om installation og godkendelse af scrubbere, så eftervisning fremover sker ved flowberegninger. Dette gør dokumentation nemmere for redere og producenter.

• Katalysatorer
MEPC68 godkendte ændringer til vejledningen om katalysatorers konstruktion, som tydeliggør, hvordan udledningen fra motorer med katalysatorer beregnes.

Fra MSC95-mødet

• IGF
En ny international kode for skibe, der bruger gas eller andre brændstoffer med lavt flammepunkt bl.a. LNG (IGF-koden), blev endeligt vedtaget på MSC95 og vil træde i kraft i 2017, hvor den vil gælde for nye skibe og nye ombygninger af skibe.

• Industrial Personnel
CESA havde indsendt forslag om ny definition af Industrial Personnel, dvs. ”ikke normale passagerer”, men derimod arbejdere på vej til vindmøller, offshore-installationer m.v. Forslaget blev ikke vedtaget, da flere flagstater mente, at det ville blive administrativt tungt at administrere uden at have referencer til et/flere regelværk.

• FRP
CESA havde også indsendt et forslag om nye guidelines for anvendelse af FRP til skibe. Dette forslag blev heller ikke vedtaget, grundet modstand fra et antal flagstater, der endte med at sende forslaget tilbage til videre drøftelse i underkomiteen på grundlag af betænkeligheder fra USA.

• Cybersikkerhed
MSC95 noterede at industrien er ved at afslutte en vejledning om maritim cybersikkerhed. Derfor gik MSC95 ikke videre, før denne vejledning foreligger.

• Intaktstabilitetskoden (IS koden)
MSC95 godkendte en opdatering af IS med regler for ankerhåndtering for offshore-supplyskibe.