Del:

Seminar om retrofit den 18. december

Partnerskabet om maritimt retrofit, som foruden Danske Maritime omfatter Danmarks Rederiforening, Danske Havne, Miljøstyrelsen, Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening (DI) og Søfartsstyrelsen, afholder et seminar den 18. december 2013.

Fokus ved seminaret vil være på fremtidsperspektiver, retrofit  og  partnerskaber.

Danske Maritime deltager aktivt i seminaret, der understøtter Foreningens retrofittingprojekt og er en del af vækstplanen for Det Blå Danmark.

Se invitationen til seminaret her.