Del:

Statsbesøg i Indonesien den 21.-24. oktober 2015 – Save the date!

Kongehuset og Udenrigsministeriet offentliggjorde den 1. juli, at der afvikles statsbesøg i Indonesien den 21.-24.oktober 2015.

Danske Maritime er sammen med den danske ambassade i Jakarta, Eksportrådet og en række andre erhvervsorganisationer ansvarlige for tilrettelæggelsen af de mere erhvervsrettede aktiviteter under statsbesøget, herunder er Danske Maritime sammen med Danmarks Rederiforening, Eksportforeningen, DI og ambassaden i Jakarta ikke mindst involveret i tilrettelæggelsen af et såkaldt maritimt spor. Det maritime spor indeholder foreløbigt et Maritimt Business Forum, som afholdes torsdag den 22. oktober i Jakarta havn, samt et besøg/møde på et skibsværft i Surabaya lørdag den 24. oktober. Der forventes i forbindelse med statsbesøget planlagt andre aktiviteter til fremme af danske maritime virksomheders produkter, services og løsninger på det indonesiske marked.

For at kunne danne sig et indtryk af danske virksomheders interesse for deltagelse i statsbesøget har Udenrigsministeriet anmodet om senest den 3. august at modtage interessetilkendegivelser fra virksomhederne, herunder fra virksomheder inden for Danske Maritimes medlemskreds. Tilkendegivelserne skal bl.a. bruges til at udregne deltagergebyr og til at få matchet erhvervsaktiviteterne mere præcist til deltagerkredsen.

Se save-the-date invitationen

Tilkendegivelse om interesse for deltagelse i statsbesøget sendes til:

Danske Maritime
Klaus Rostell
kro@danskemaritime.dk