Hjem > Stolthed i Erhvervsuddannelserne

Stolthed i Erhvervsuddannelserne

At vælge en erhvervsuddannelse betyder, at man vælger en fremtid med et hav af spændende karriere- og uddannelsesmuligheder, ikke mindst i den maritime industri, som beskæftiger en lang række faglærte såsom smede, elektrikere, industriteknikere, skibsmontører og mange flere.
Og der er al mulig grund til at være stolt af at uddanne sig til at blive en af de mange dygtige faglærte, som Danmark har så hårdt brug for i de kommende år. Det er netop stoltheden ved at tage en faglært uddannelse, som projektet slog et slag for. Projektet var et samarbejde mellem brancheorganisationen Danske Maritime og Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE – med Nordea-fonden i ryggen.

Stolthed i Erhvervsuddannelserne gik på tre ben.

Det første handlede om at styrke den faglige stolthed blandt elever på tekniske erhvervsuddannelser så som smede, elektrikere, skibsmontører, industriteknikere og automatikteknikere.

Der blev i regi af projektet afholdt tre innovation camps, hvor elever fra tekniske erhvervsuddannelser som anvendes i den maritime industri, deltog i tværfaglige grupper om at løse en konkret case stillet af nogle af Danske Maritimes medlemsvirksomheder.

Derudover blev der oprettet et ambassadørkorps, som bl.a. tog med ud på skolebesøg i folkeskolens ældste klasser og fortalte om deres uddannelse og job.

Desuden afholdt vi i regi af projektet arrangementer for UU-Vejledere, med henblik på at give dem indsigt i den maritime industri og de uddannelser og kompetencer, som industrien gør brug af.


Om Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, er et landsdækkende videncenter og i dag det største samlede miljø, der arbejder tæt sammen med den erhvervsrettede uddannelsessektor, virksomheder brancheorganisationer og ministerielle organisationer om at sikre de bedste forudsætninger for udvikling af erhvervsuddannelser af høj kvalitet. NCE har været aktør i erhvervsskolesektoren i mere end 40 år. Det betyder, at NCE har en specialiseret viden om kapacitetsopbygning på erhvervsskoler, og stor erfaring med udvikling af viden, der giver værdi i skolers- virksomheders, brancheorganisationers forskningsmiljøer og ministerielle og politiske netværk der arbejde med erhvervsuddannelser i praksis.


Om Danske Maritime
Danske Maritime er brancheorganisation for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe. Som et serviceorgan for sine medlemmer er det blandt Danske Maritimes fremmeste opgaver at arbejde aktivt for at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke sin globale konkurrenceevne. Det gør Danske Maritime blandt andet ved at arbejde for de bedst mulige rammevilkår for den danske maritime industri.

Med ca. 40.000 ansatte repræsenterer den maritime industri den største andel af de beskæftigede i Det Blå Danmark. Medarbejderne i den maritime industri er primært tekniske medarbejdere på alle niveauer – lige fra den dygtige faglærte, som udgør mere end 40 % af arbejdsstyrken i den maritime industri, over til den lange eller mellemlange tekniske uddannelse, som udgør 30 % af arbejdsstyrken, med forskellige specialer. Derfor er dygtige medarbejdere absolut afgørende for industrien.

Pressemeddelser om projektet
Første innovation camp

For yderligere informationer om projektet, kontakt:
Cecilie Lykkegaard, underdirektør i Danske Maritime
cl@danskemaritime.dk | Direkte nummer: +45 31 60 85 91