Del:

TRM evalueringsmøde i Skt. Petersborg

Første tekniske evalueringsmøde i Skt. Petersborg den 21. april om gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation (TRM)

Mødets formål var at få drøftet de mere tekniske aspekter af de i EU anerkendte klassifikationsselskabers (EU ROer) arbejde med at skabe et regime for gensidig anerkendelse af certifikater til godkendelse af materialer, udstyr og komponenter inden for det maritime område. Mødet, som forløb i en god og konstruktiv atmosfære, havde deltagelse af repræsentanter fra EU ROerne og fra den europæiske maritime industri. Fra dansk side deltog projektleder Klaus Rostell fra Danske Maritime og chef for klassifikationsspørgsmål hos MAN Diesel & Turbo, Christian Rasmussen.

EU ROerne redegjorde for hvor langt selskaberne er kommet med arbejdet med at udvikle MR tekniske krav for typegodkendte maritime komponenter og udstyr. Der vil pr. 1. juli 2015 være udviklet tekniske krav for i alt 44 forskellige produkt- og udstyrskategorier, og der er indtil videre udstedt 14 MR certifikater til forskellige udstyrsproducenter. Klassifikationsselskaberne indikerede endvidere hvilke produkt- og udstyrskategorier, de yderligere planlægger at udarbejde tekniske krav for.

Repræsentanterne for den europæiske maritime industri udtrykte ønske om, at EU ROerne i større omfang inddrager industrien i arbejdet med at skabe et regime for gensidig anerkendelse, der lever op til industriens forventninger, herunder at industrien inddrages, når der træffes beslutning om at udarbejde tekniske krav for de forskellige produkt- og udstyrskategorier. Industrien fremkom derudover med ønsker til hvilke maritime produkter og udstyr, der burde inddrages i arbejdet med at udvikle MR tekniske krav både på kort og på lang sigt, og industrien afgav også detaljerede bemærkninger til de tekniske krav, der hidtil er udviklet af EU ROerne.

Dialogen mellem den europæiske maritime udstyrsindustri og EU ROerne forventes at fortsætte i den kommende tid, og industrien vil arbejde målrettet på at sikre, at de produkter, som industrien producerer og sælger i større omfang inddrages i EU ROernes arbejde.

For yderligere oplysning kontakt projektleder Klaus Rostell, Danske Maritime. E-mail: kro@danskemaritime.dk, tlf. +45 33 45 43 96.