Del:

Udvidelse af IFU’s Investeringsmandat

Folketingets finansudvalg besluttede den 21. maj 2015 at udvide investeringsmandatet for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Udvidelsen af mandatet er godt nyt for danske maritime industrivirksomheder. Fremadrette kan IFU investere i flere vækstmarkeder end tidligere, og bl.a. fortsætte samt genoptage investeringer i Brasilien, Kina og Tyrkiet.

IFU er en selvejende statslig fond, der på forskellig vis kan bidrage til, at danske maritime industrivirksomheder får fodfæste og fremmer salget i en række vækstmarkeder.

IFU deltager både i forbindelse med etablering af nye selskaber, joint ventures mellem en dansk og lokal partner samt ved opkøb af eksisterende selskaber. IFU kan assistere med både økonomisk støtte, risikovillig kapital og rådgivning, og kan i kraft af fondens mangeårige erfaring fra vækstmarkederne være en vigtig medspiller og sparringspartner.

Danske Maritime og IFU forventer at afholde en workshop for den danske maritime industri i løbet af efteråret. Sigtet med workshoppen vil være todelt:

  • at drøfte hvordan IFU kan understøtte danske maritime industrivirksomheds vækst og etablering i en række udvalgte vækstmarkeder
  • at formidle kontakten til relevante investeringsteams- og medarbejdere i IFU

Endelig dato og program for workshoppen forventes fastsat snarest.

Såfremt det har medlemsvirksomhedernes interesse og/eller yderligere information ønskes kontakt venligst Tor Hjorth-Falsted (e-mail: thf@danskemaritime.dk eller tlf. 33 45 33 94).