Del:

USA signalerer øget åbenhed for danske leverandører

Under erhvervsbesøget i USA med Kronprinsparret og erhvervs- og vækstministeren lød der nye toner, som Danske Maritime lyttede særlig godt efter, for det kan betyde øget dansk eksport af maritimt udstyr.

Under samtaler med de amerikanske myndigheder i forbindelse med Kronprinsparrets besøg i denne uge inviterede amerikanerne til samarbejde på skibsbygningsområdet, i sær om maritimt udstyr.

Den amerikanske Jones Act kræver, at skibe i indenrigsfart i USA er amerikansk byggede og sejler under amerikansk flag.

”Det blev dog fra amerikansk side fremhævet, at der ikke er krav om, at alt udstyr skal være amerikansk, og det blev nævnt, at det måske kunne overvejes, hvor meget der skal til, for at et skib anses for amerikansk bygget,” siger underdirektør Michael Prehn, Danske Maritime, der var med i erhvervsdelegationen.

I dag er en større reparation uden for USA vanskelig, idet skibet risikerer at miste sin status som amerikansk bygget, hvis der anvendes mange udenlandske dele.

Michael Prehn tolker de nye signaler i retning af, at en accept af en større andel udenlandske komponenter vil kunne føre til en liberalisering og åbning af det amerikanske marked.

Danske Maritime vil følge op på sagen i den kommende tid.