Del:

Vækstpotentiale i maritim industri trods lavvækst og lav oliepris

Pressemeddelelse:

Danske Maritime forventer, at den maritime industri og værfterne har udsigt til vækst trods udfordringer med international handel og olieprisen. Men det kræver rammevilkår, så virksomhederne kan konkurrere mere lige på det globale marked.

Den maritime industri har udsigt til vækst fremover, selv om 2015 blev året, hvor de lave oliepriser sammen med øget protektionisme for alvor fik tag i det maritime marked.

Maritim industri og værfter har 43.000 ansatte og en produktionsværdi på 91 mia. kr.

Væksten vil komme i form af øgede krav til skibsfarten om miljø (svovl, kvælstof, CO2, brændstof og ballastvand) og sikkerhed, som den danske maritime industri er eksperter i, samtidig med, at der sejler en historisk stor flåde på 100.000 store skibe, som skal vedligeholdes og opjusteres til nye krav.

”Desværre er den globale konkurrence ikke lige for alle, for det danske system lever i en glaskuppel,” skriver adm. direktør Jenny N. Braat og formand Thomas S. Knudsen i forordet til Danske Maritimes årsberetning, som udkommer på årsmødet 20 april 2016.

De efterlyser blandt andet finansieringsvilkår, håndtering af offentlige udbud og skatteordninger som i de lande, de danske maritime virksomheder konkurrerer med.

Den maritime industri står for 30 procent af bruttoværditilvæksten i Det Blå Danmark. Udstyrsindustrien har i de senere år oplevet den markant højeste produktivitetsvækst blandt de blå erhverv og i forhold til den samlede danske industri, som lå på 1,2 procent, mod en gennemsnitlig produktivitetsvækst på 6,5 procent i den maritime industri.

Mens Kina og Sydkorea som de største skibsbygningsnationer oplever drastiske fald i ordrer, går det fremad i Europa på nogle områder. Samtidig har de europæiske maritime udstyrsproducenter en global markedsandel på 52 procent, og heraf har de danske leverandører cirka ti procent.

”Nye beregninger viser, at de samlede skatter fra den maritime industris virksomheder og medarbejdere beløber sig til 6,9 mia. kr. Men vækst og beskæftigelse i Danmark er afhængig af de rette rammevilkår, og er de ikke til stede, vil væksten og beskæftigelsen i stedet stige i verden omkring os,” siger Jenny N. Braat, adm. direktør.

Se årsberetningen her

Kontakt sekretariatet for at få en årsrapport tilsendt med posten

Danske Maritimes Årsberetning 2015-2016 indeholder blandt andet følgende kapitler:

Forord:
Giv os ens globale konkurrencevilkår
Danmark er blandt verdens stærkeste maritime nationer. Vores maritime industri fylder både i størrelse og teknologi. Industrien har i Danmark 43.000 ansatte, en produktionsværdi på mere end 90 mia. kr., og en bruttoværditilvækst på 33 mia. kr.

Den danske maritime industri:
Maritim industri er en vækstindustri
Den maritime industri har et vækstpotentiale, der overstiger potentialet i de fleste af landets andre store erhverv, uanset voldsomme udsving i oliepriser og handelsmønstre. Men industrien behøver fair konkurrence og bedre kompetencer for at indfri potentialet.

Globale forhold:
Ens handelsvilkår globalt og i EU
Danmark har EU’s største maritime industri målt i forhold til indbyggertal. Virksomhederne inden for den danske maritime industri er internationalt orienterede. Hovedparten af virksomhedernes produktion går til eksport, Danske Maritime har fokus på fair international konkurrence og åbne markeder.

Forskning, innovation og retrofit:
Innovation kræver målstyring – ikke snævre rammer
Danske maritime virksomheder er innovative under udviklingen af nye produkter, forretningsmodeller og servicekoncepter inden for det maritime område. En udfordring er, at lovgivningen typisk ikke er fulgt med, og det kan skabe barrierer for industriens udviklingsmuligheder.

Uddannelse og kompetencer:
Teknikere er rygraden i den maritime industri
Efterspørgslen efter medarbejdere med en teknisk uddannelse sætter sit præg hos de maritime virksomheder, der i stigende grad har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere.

International markedsudvikling:
Protektionisme og oliepriser hæmmer væksten
Markedet er præget af en stigende protektionistisk tendens sammen med et fald i oliepriserne, som rammer den maritime industri med dobbelt kraft. På plussiden er de øgede krav om miljø og sikkerhed, som den danske maritime industri bidrager med løsninger til.