Del:

Vækstteam: Gå efter bruttoværditilvækst og beskæftigelse

Jenny N. Braat, Danske Maritime, her med adm. direktør Thomas S. Knudsen, MAN Diesel & Turbo, som sidder i vækstteamet for Det Blå Danmark

Pressemeddelelse fra Danske Maritime, 24. juni 2016:

Efter 1. dialogmøde i går eftermiddag med regeringens vækstteam for Det Blå Danmark opfordrer Danske Maritime til at fokusere på den økonomiske vækst her i landet, og på hvor der er arbejdspladser i Danmark på spil.

”Det er vigtigt, at det kommende års arbejde kommer til at afspejle vækstpotentialet for hele Det Blå Danmark. Derfor bør vi fokusere på initiativer, der kan skabe reel økonomisk vækst og reelle danske arbejdspladser,” siger Jenny N. Braat, adm. direktør i Danske Maritime, efter det første dialogmøde med regeringens nye vækstteam for Det Blå Danmark.i går eftermiddag, hvor organisationer og andre var inviteret til at præsentere deres synspunkter.

Den maritime industri er i vækstteamet repræsenteret ved adm. direktør Thomas S. Knudsen, MAN Diesel & Turbo, og adm. direktør Christina Ørskov, Orskov Yard, og på dialogmødet deltog ligeledes Jenny N. Braat.

”Samarbejdet mellem de blå virksomheder i hele Danmark er en styrkeposition for Danmark. Vi har både en global stærk maritim industri og et stærkt shippingerhverv herhjemme. Det er samarbejdet, som stiller Danmark unikt. Det er vigtigt, at vi får bedre rammebetingelser for den maritime industri, således at maritime aktører ikke flytter ud af landet, men bliver, da det er vigtigt for Danmark og vores mindre virksomheder, at vi styrker vores i forvejen stærke maritime miljø,” siger Jenny N. Braat.

Hun henviser til, at den maritime industri allerede beskæftiger 43.000 personer i hele Danmark og dermed udgør den største sektor i Det Blå Danmark, og at 30 procent, cirka 33 mia. kr., af bruttoværditilvæksten i Det Blå Danmark sker i den maritime indu-stri, der samtidig har en produktionsværdi på over 90 mia. kr. Virksomheder og ansatte i den maritime industri i Danmark bidrager med 6,9 mia. kr. i A-skat.

”Vi har været og vil fortsat være en industri i vækst og med et betydeligt vækstpotentiale, hvis vi formår at skabe de rette konkurrencevilkår, såvel nationalt som internationalt. Nøglen til fremtidens vækst er dog ikke kun regler og rammer, men teknologi og kompetencer, og derfor er det helt afgørende, at vi sætter yderligere fokus på disse områder herunder forskning, udvikling og innovation nationalt samt hjemtagning af erfaringer fra sejlende skibe internationalt,” siger Jenny N. Braat.

Den maritime industri har haft en produktivitetsvækst i den senest opgjorde tiårsperiode på 6,5 procent årligt. Til sammenligning var procenten 1,2 for hele Danmark.

OECD præsenterede tidligere på ugen rapporten ’The Ocean Economy’, som fremhæver den maritime udstyrsindustri og skibsbygning som vækstområder, og som peger på teknologi som den væsentligste ’driver’ for vækst i den havbaserede økonomi.
Kontakt:
Kim Marquart, kommunikationsrådgiver, kim@danskemaritime.dk, 40 87 78 69
Jenny N. Braat, adm. direktør, jnb@danskemaritime.dk, 24 82 26 65