Del:

Vi skal have skabt et blåt DNA i erhvervsuddannelser

 

 

 

 

 

 

 

Danske Maritime har i forbindelse med projektet ‘Fremtidens Maritime Håndværker’ afholdt medlemsmøde om de tekniske erhvervsuddannelser i den maritime industri onsdag den 15. juni 2016.

Formålet med mødet var at inddrage medlemsvirksomhederne i Danske Maritime i projektet ‘Fremtidens Maritime Håndværker’ og drøfte, hvordan vi kan bidrage til at løfte erhvervsuddannelserne og skabe flere praktikpladser i den maritime industri, blandt andet ved hjælp af forskellige former for deleordninger for lærlinge.

Erfaringer med lærlinge på bordet

På mødet blev virksomhedernes erfaringer med at tage lærlinge drøftet, samt hvordan man kan styrke eksisterende og skabe nye samarbejder mellem skoler og virksomheder og på tværs af virk-somheder – fx ved hjælp af virksomhedsbesøg for både elever, lærere, uddannelsesledere, samt repræsentanter for forskellige virksomheder.

Endvidere blev deleordninger drøftet, hvor flere virksomheder går sammen om at dele en eller flere lærlinge. Erfaringer fra Nordjylland blev præsenteret, hvor man med stor succes både for virksom-heden og den enkelte lærling, har haft deleordning på uddannelser som skibsmontør og elektrikere i flere år. Ved at komme rundt i flere virksomheder frem for kun en, som i et traditionelt uddannelsesforløb, får eleverne ikke kun brede maritime kompetencer, men også værdifuldt kendskab til forskellige virksomhedskulturer. Tilsammen er der tale om de unges menneskers erfaringer, som kommer alle virksomhederne til gode i det lange løb.

Deleordning taget godt imod

”Ideen om deleordninger blev taget rigtig godt imod af de tilstedeværende virksomheder. Så positivt, at konkrete aftaler blev indgået på stedet, om hvordan vi kommer videre med at finde relevante virksomheder til at indgå nye samarbejder med, og hvordan vi får kigget uddannelserne efter sammen med skolerne for at stykke de bedst mulige forløb sammen for lærlingene,” siger Marianne Eltong Gade, projektleder i Danske Maritime.

Til at koordinere og skabe netværk omkring dette arbejde blev der orienteret dels om World Careers vidtrækkende platform til at profilere sig som virksomhede og til rekruttering af medarbejdere, herunder lærlinge, dels om den ny maritime lærlingekoordinator Jo Dietrich, som er ansat i ‘Fremtidens Maritime Håndværker’ hos Danske Maritime. Hun er ansat til at sætte gang i arbejdet med deleordninger og andre initiativer, der forbedrer praktikpladssituationen for både virksomheder og unge på tekniske erhvervsuddannelser.

Hvis du vil vide mere om indsatsen for at få uddannet flere lærlinge og styrket eksisterende og skabt nye samarbejde mellem virksomheder og skoler, kontakt Jo Dietrich på jod@danskemaritime.dk eller mobil 42 14 95 20.

Du kan her downloade en firesiders folder i printformat