Del:

VIKING sætter holdet til at vinde nye, svære kampe

Pressemeddelelsen fra VIKING Life-Saving Equipment A/S:

VIKING Life-Saving Equipment A/S har med en ny forretningsplan, BP20, sat kursen frem mod 2020 med en række målsætninger og succesfaktorer, der skal videreføre de seneste mange års vækst, forbedre indtjeningen yderligere og skabe en enklere og mere reaktionsstærk organisation.

“Vi har et generelt ønske om mere klare linjer og en enklere struktur i vores måde at organisere os på, så vi kan understøtte målene i den nye forretningsplan og drive virksomheden så effektivt som muligt,” siger VIKING’s adm. direktør, Henrik Uhd Christensen.

Med virkning fra 1. juni gennemfører VIKING en række organisationsændringer, der får betydning for både hovedkontoret i Esbjerg og de fem regioner, der i fremtiden reduceres til fire.

Ændringer i topledelse
Allan Østergaard, Executive Vice President og teknisk direktør, udnævnes til COO med ansvar for VIKING’s samlede produktion og forsyningskæde, Supply Chain.

Hans-Henrik Madsen, der er ansvarlig for den globale serviceorganisation, udnævnes til Senior Vice President.

Benny Carlsen, der med base i Norge har været chef for Region North East siden 2010, bliver Senior Vice President med ansvar for en ny global salgs- og marketingafdeling.

Ny afdeling med central rolle
Lasse Sall, der kom til VIKING i 2012 og har ledet arbejdet med at optimere det globale servicenetværk, bliver chef for en nyoprettet afdeling, Quality, HR & Excellence, som skal arbejde på tværs af organisationen.

Handlekraftig organisation
Ud over de nævnte forandringer gennemføres en række ændringer i andre afdelinger med henblik på at opnå en mere handlekraftig organisation, der er trimmet til at opfylde målene i BP20.

“Vi forventer også i de næste fem år vækst, men det bliver ikke den lige vej, som vi har set i tidligere regnskabsår. Den fortsat beskedne fremgang i verdensøkonomien og afmatningen i offshore-sektoren vil sætte spor i den første del af strategiperioden, og vi tror på, at vi derefter vil være tilbage på vækstsporet,” siger Henrik Uhd Christensen.