Del:

VIKING stærkt rustet til at modstå vanskelige år

Pressemeddelelse fra VIKING Life-Saving Equipment A/S:

VIKING Life-Saving Equipment A/S fortsatte i 2015 de seneste 12 års ubrudte fremgang i omsætning og indtjening. Omsætningen voksede med godt ni procent til 1,891 mia. kr., og resultatet før skat udgjorde 200,5 mio. kr., en stigning på ligeledes ni procent.
De fine resultater er opnået under vanskelige markedsforhold, og administrerende direktør Henrik Uhd Christensen forudser, at årene 2016 og 2017 bliver endnu mere udfordrende.

“Vi kom godt igennem 2015, og vores mål frem mod udløbet af den nye strategiperiode i 2020 er fortsat vækst i omsætning og indtjening. Men vi befinder os på markeder, der er inde i en brydningsfase, både når det gælder offshore og varetransport med skib. Derfor forudser vi på kort sigt lavere vækstrater, men til gengæld accelereret vækst fra slutningen af 2017, både drevet af en mere gunstig markedsudvikling og af nye lovkrav inden for maritimt sikkerhedsudstyr,” siger Henrik Uhd Christensen.

Fragt og offshore er trængt

VIKING opererer i tre hovedsegmenter, fragtskibe, passagerskibe og offshore, og har været i stand til at erobre markedsandele ved at videreudvikle produktprogrammet – både fysiske produkter og koncepter – og være tæt på kunderne. Samtidig er det globale netværk udvidet med etablering i Australien og senest Sydkorea, ligesom der er foretaget opkøb af virksomheder, hvis teknologier og viden komplementerer den eksisterende vifte af produkter og ydelser.

“Vi har i de senere år lanceret en række konkurrencedygtige og fleksible koncepter, mest kendt er VIKING Shipowner Agreement, som matcher de behov, vore kunder efterspørger for at modstå svære markedsvilkår. Det gælder både fragtskibsmarkedet, der fortsat er presset af lave rater, og olie- og gasindustrien, der er tynget af den lave oliepris. Efter en årrække med høj vækst inden for offshore, knækkede kurven i løbet af 2014, og vi må forvente et lavere niveau i takt med, at der bliver færre nybygninger af rigge og platforme,” siger Henrik Uhd Christensen.

Passagermarkedet et lyspunkt

Også passagerskibsmarkedet har været hårdt ramt under den økonomiske krise. Ro/ro-skibsfarten, der udfører kombineret transport af passagerer og lastbiler, synes dog i bedring, og også krydstogtmarkedet, der viste sig mest sødygtigt i kriseårene, viser gode takter. Det gælder også for passagerskibsrederne på VIKING’s hovedmarked i Europa, hvor effekten af den lave brændstofpris er meget mærkbar.

“Historisk set er vi en virksomhed med en god risikospredning, og den kommer os til gode i den aktuelle markedssituation. Kernen er vore sikkerhedsprodukter, og inden for sikkerhed dækker vi bredt på både geografi, segmenter og produkter for at imødekomme kundernes behov. I et nybygningsmarked, der varierer fra år til år, har vores serviceforretning en stabiliserende virkning og fylder stadig mere af den samlede omsætning. Vores mål er at være den førende servicepartner i markedet i kraft af vores globale tilstedeværelse og velfungerende koncepter,” siger Henrik Uhd Christensen.

Kapital til global offensiv

VIKING’s egenkapital udgjorde ved udgangen af regnskabsåret 805 mio. kr., og med et stærkt økonomisk fundament er kapitalgrundlaget til at agere offensivt i markedet styrket. Koncernen forventer i 2016 en aktivitet på niveau med det foregående år og med et tilfredsstillende resultat.

“Vi er fortrøstningsfulde, når det gælder fremtiden. I forhold til fragtskibsmarkedet og offshore er vi positioneret optimalt i forhold til at understøtte kunderne frem mod bedre tider, og passagerskibsmarkedet er allerede i fremgang. På de indre linjer fortsætter vi de senere års indsatser for at effektivisere alle processer, og det vil både komme kunderne og VIKING til gode,” siger Henrik Uhd Christensen.

VIKING modtog i 2015 prisen som Årets Medlem blandt over 570 førende eksportvirksomheder i Eksportforeningen og tillige JydskeVestkystens erhvervspris, Den Gyldne Ambolt.

Se regnskabstallene i den engelske pressemeddelelse