Del:

Virksomhedsbesøg hos Fincantieri i Trieste

Virksomhedsbesøg hos Fincantieri i Trieste

Den 9.-10. november 2015 var en række danske maritime leverandørvirksomheder på besøg hos det italienske værftskonglomerat Fincantieri i Trieste. Hovedformålet med besøget var at få skabt yderligere samarbejder mellem danske maritime virksomheder og Fincantieri inden for konkrete skibsbygningsprojekter under værftskonglomeratet. Besøget, som var arrangeret af Danske Maritime i samarbejde med DI, blev indledt med en velkomst på Museo Revoltella af de lokale myndigheder i Trieste, hvor virksomhederne bl.a. fik information om Triestes erhvervsmæssige udvikling. Under besøget hos Fincantieri var der præsentationer af såvel den danske maritime industri og dens kompetencer som af Fincantieris skibsbygningsaktiviteter, herunder om hvilke produkter, teknologier og kompetencer gruppen efterspørger. Omdrejningspunktet i besøget var imidlertid en række bilaterale møder mellem repræsentanterne fra de danske maritime leverandørvirksomheder og indkøbsfolk og ingeniører fra Fincantieri, hvor parterne fik lejlighed til at drøfte konkrete samarbejdsprojekter og -opgaver.

Danske Maritime planlægger i løbet af 2016 at tilbyde medlemsvirksomhederne lignende besøg.