Del:

Workshop i ‘Det Maritime Hus’ udskudt

NEDENSTÅENDE EVENT ER UDSKUDT. NY DATO FØLGER SENERE.
Danske Maritime, Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet (SDU), Odense Katedralskole og Kerteminde Kommune inviterer til workshop i projektet ”Det Martime Hus” den 11. marts 2015 i Kerteminde. Workshoppen finder sted på Kerteminde Søsportscenter, Marinavejen 6, Kerteminde.

Industrien og erhvervslivet efterspørger unge med en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. Workshoppen har til formål at involvere de martime virksomheder i arbejdet med hvordan det maritime erhverv kan øge rekrutteringen til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser og sikre en øget kvalificeret arbejdskraft.

Kom i dialog med de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser om hvordan det martime erhverv og SDU sikre en øget rekruttering til relevante tekniske og naturvidenskabelige uddannelser og sikre en øget kvalificeret arbejdskraft, der efterspørges i branchen.

Tilmelding
Via email til simons@biology.sdu.dk hurtigst muligt.

Program:
10:00-10:15 Velkomst v/ rektor Jens T. Bertelsen, Odense Katedralskole
10:15-10:40 Ideen bag Det Maritime Hus og brobygningsaktiviteter på SDU v/ institutleder Marianne Holmer, Biologiske Institut
10:45-11:05 Fysiske rammer om ”Det Maritime Hus” v/Kerteminde Kommune
11:05-11:30 Hvad efterspørger de martime erhverv v/adm. direktør Jenny Braat, Danske Maritime
11:30-12:25 Hvilke uddannelsesforløb kan være relevante v/institutleder Kasper Hallenborg, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og institutleder Michael Evan Goodsite, Institut for Teknologi og Innovation
12:30-13:30 Frokost
13:30-14:30 Workshop
14:30-15:00 Opsamling og aftaler om det videre forløb

Fakta om Det Maritime Hus
Projektet ”Det Maritime Hus” er et 3-årigt projekt, hvor parterne i fælleskab skal skabe attraktive undervisningsformer, som vil inspirere unge til at en søge uddannelse inden for teknik og naturvidenskab.

I 2013 er de første 10 uddannelsesforløb for gymnasieskoler blevet afviklet og i 2014 blev der 16 uddannelsesforløb. Det har vist sig en stor efterspørgsel af de udbudte uddannelsesforløb, men de fysiske rammer er imidlertid langt fra tilstrækkelige i forhold til de aktiviteter og det ambitionsniveau, som er målet. Kerteminde Kommune ønsker derfor at opføre ”Det Maritime Hus”, som med funktioner og indretning og med en beliggenhed ved havnen vil give plads til både undervisning og overnatning. ”Det Maritime Hus” skal være fundament for stærke faglige tilbud til unge i grundskolen og i gymnasierne og være med til at få flere unge gjort interesserede i de tekniske- og naturvidenskabelige uddannelser.