Del:

Workshop om ballastvand

Interregprojektet NOVI-Maritim, som Danske Maritime er lead partner i, arrangerer en workshop den 11. oktober 2013 kl. 10.00-15.00 i Kattegat Siloen, Silovej 8, 9900 Frederikshavn.

Workshoppen er for alle, der har en interesse i ballastvand.

NOVI-Maritim er et samarbejde mellem Danske Maritime, Norsk Industris Maritim Bransjeforening og Svensk Marintekniskt Forum. Workshoppen finansieres af EUs Interreg-program.

Workshoppen
Workshoppen vil forsøge at svare på følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan en reder finde et passende anlæg til rensning af ballastvand?
  • Vil en udsættelse gøre problemerne mindre?
  • Hvad kan gøres for at fremme installationer?
  • Hvordan ligestilles de, der allerede har installeret, med andre?


Baggrund

IMOs Internationale konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen) blev færdig i 2004 og er ratificeret af 38 lande, der repræsenterer 30,38 % af verdensflåden. Konventionen er derfor muligvis tæt på at træde i kraft. I maj 2013 vedtog IMOs miljøkomite, MEPC, dog at anbefale, at ballastvandskonventionen udskydes.

Tilmelding sendes til Marianne Eltong Gade, Danske Maritime, der også gerne giver yderligere oplysninger, pr. e-mail mel@danskemaritime.dk.

 Logoer samlet til web kopi