Hjem > Blue INNOship

Blue INNOship

I foråret 2015 igangsatte knap 40 maritime virksomheder og universiteter aktiviteterne i samfundspartnerskabet Blå INNO+, som siden ændrede navn til Blue INNOship. Sekretariatet for Blue INNOship har til huse hos Danske Maritime.

Blue INNOship er afsluttet i 2019. Formålet med Blue INNOship var at sænke udledning af CO2 (kulbrinte) SOx (svovl) og NOx (kvælstof) fra skibsfarten samt at øge den danske maritime industris konkurrencedygtighed. Det skete gennem 14 tekniske innovationsprojekter. Baggrunden var et behov for innovations- og udviklingsaktiviteter i Det Blå Danmark. Det blev støttet af Innovationsfonden med 50 mio. kr. samt de private maritime fonde Den Danske Maritime Fond og Orients Fond. Omkring 100 personer arbejdede i Blue INNOship-projekterne.

Læs mere på blaainno.dk

Rapport: Financing of new business models – Læs den her
Rapport: Financing of new business models II – Læs den her