Den maritime industri

Med ca. 43.000 beskæftigede i hele Danmark er den danske maritime industri en af Danmarks vigtigste brancher med afgørende samfundsmæssig betydning på både nationalt, internationalt og globalt plan.

Læs mere

Medlemsservice

Medlemmer af Danske Maritime har adgang til en lang række ydelser med entre til unik viden og rådgivning fra og om branchen, markedet, finansiering og jura. Dertil kommer en række andre ydelser.

Læs mere

 

DMD 2018

Danish Maritime Days løber af stablen igen i 2018. Bag den maritime begivenhed står Danske Maritime, Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen.

Læs mere

Fokusområder

Danske Maritime arbejder for at styrke rammebetingelserne for den danske maritime industri i Danmark, i EU og globalt. Temaer som skat, finansiering, udbud, statsstøtte og uddannelse er blandt vores mange emneområder.

Læs mere

 

Maritimt iværksætterhus

Danske Maritime huser også kontorer til maritime iværksættere og startups med unik mulighed for faglig sparring med både Danske Maritimes fageksperter og nøglepersoner i det maritime erhvervsliv.

Læs mere

Danske Maritime

Som branche- og arbejdsgiverorganisation for den maritime industri i Danmark, er Danske Maritimes primære opgave at varetage sine medlemmers interesser og ikke mindst at arbejde for gode rammevilkår.

Læs mere

Projekter

Som led i arbejdet med at styrke de danske maritime industrivirksomheders konkurrenceevne, etablerer og deltager Danske Maritime i flere større projekter. Læs mere om vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner, rederier, myndigheder og andre centrale maritime aktører.

Læs mere

 

Årsberetninger og information om medlemmer og markedet

Her kan du finde Danske Maritimes publikationer, så som årsberetninger, årsmøde-notater og andet materiale der berører den maritime industri og Det Blå Danmark.

Læs mere

Finansiering

En forudsætning for opretholdelse og indfrielse af den maritime industris vækst- og beskæftigelsespotentiale er, at finansieringsmulighederne i imødekommer industriens særegne behov og udfordringer.

Læs mere