Hjem > Nyheder > Skal jeres virksomhed med i vores stærke maritime fællesskab?
28. november 2022

Skal jeres virksomhed med i vores stærke maritime fællesskab?

Danske Maritime er brancheorganisation for danske leverandører af skibe, maritimt udstyr, service og skibsdesign. Vores medlemskreds spænder vidt, og i takt med den teknologiske udvikling har vi de senere år budt velkommen til mange nye medlemmer. Måske jeres virksomhed er den næste?

Som brancheorganisation har vi i over 100 år repræsenteret den maritime industri lokalt, nationalt og internationalt. Sammen er vi stærkere, når branchens interesser skal varetages.

Hvad får du som medlem?

Danske Maritime arbejder målrettet på at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke såvel sin vækst i Danmark som sin globale konkurrenceevne. Som fælles politisk talerør for vores medlemmer sikrer vi indflydelse og synlighed, og vi arbejder for de bedst mulige rammevilkår, fair konkurrence og spændende vækstmuligheder både i Danmark og globalt.

Om medlemmerne

Danske Maritime repræsenterer næsten hele den danske maritime industri og oplever en støt voksende medlemsskare. I takt med, at hele søfarten bevæger sig i en mere bæredygtig og digital retning, opstår nye forretningsområder og behov for nye kompetencer. Dette afspejles også i vores medlemskreds.  De danske leverandører af skibe, maritimt udstyr, service, skibsdesign og bæredygtigt ophug er vidt forskellige – fra mere traditionelle fagligheder til højteknologisk forskning og udvikling – og fra enkeltmandsvirksomheder til internationale koncerner.

Vi har i dag omkring 150 medlemsvirksomheder, som har en fælles ambition om at trække den globale skibsfart i en grønnere retning og tage et fælles ansvar for en mere bæredygtighed fremtid. Blandt vores medlemmer er også iværksættere, som har taget springet ud i at gøre en god idé til en bæredygtig forretningsmodel. Disse har også mulighed for at sidde i huset hos Danske Maritime, så vores faglige eksperter er indenfor rækkevidde.

Politisk interessevaretagelse

Rent politisk vedrører den maritime industris arbejde en lang række forskellige områder inden for blandt andet transport, klima, miljø, energi, beskæftigelse, infrastruktur, uddannelse og forskning, og der ligger således en stor opgave i at sikre en god politisk forståelse for branchens betydning og behov.

Vi deltager på vegne af medlemmerne i mange forskellige fora både nationalt, europæisk og internationalt og er i løbende kontakt med en bred vifte af interessenter og samarbejdspartnere. Den maritime industri er meget afhængig af de fælles internationale aftaler, krav og rammevilkår, og Danske Maritime søger på vegne af industrien vedholdende indflydelse på alle politiske niveauer.

Alene i Folketinget går Danske Maritimes arbejde på tværs af omkring ti udvalg, og derudover har vi et vidt forgrenet net af samarbejdsrelationer i både Danmark og resten af verden.

Ikke mindst i den internationale maritime organisation IMO er det vigtigt at deltage aktivt på vegne af den danske maritime industri. Når de internationale regler, krav og vilkår fastlægges, er det afgørende vigtigt med dansk indflydelse, som afspejler det høje danske ambitionsniveau, og hvad vi rent teknologisk er i stand til at levere – med henblik på at gøre en positiv, global forskel og sikre fair konkurrence.

Som brancheorganisation arbejder vi for at sikre, at politiske beslutninger er gennemtænkte, og at vi gennem den maritime interessevaretagelse får beskrevet, hvilke muligheder, ønsker og behov den danske maritime industri har. Vi bidrager med faglig indsigt og arbejder også sammen med andre aktører, når vi har sammenfaldende interesser – fx inden for uddannelse og beskæftigelse hvor ønsket om flere teknisk uddannede går på tværs af brancher.

Vi giver således løbende input til lovning, regler og rammevilkår, ligesom vi også arbejder med branchestandarder, som skal gøre det mere overskueligt at vælge produkter efter kvalitet.

Øvrige opgaver til gavn for medlemmerne

En anden vigtig opgave er at bringe Danmark og vores danske løsninger ud i verden. Vi bidrager til dette arbejde på en lang række måder. Blandt ved at samarbejde med de danske ambassader, men også ved at arbejde for gunstige låne- og finansieringsmuligheder, som kan understøtte medlemsvirksomhedernes muligheder for såvel forskning, udvikling og innovation samt for konkrete eksportinitiativer.

Danske Maritime danner desuden ramme for netværk og tilbyder individuel sparring og vejledning af medlemsvirksomhederne. Vi understøtter forskning, udvikling og innovation som afsæt for fremtidens nyskabende løsninger, arbejder for at sikre medlemmernes adgang til de rette kompetencer i det rette omfang og varetager medlemmernes interesser i alle relevante fora.

Vi er ligeledes en del af forsvarsindustrien, hvor den maritime industri spiller en afgørende rolle for Søværnet og bidrager til at sikre sikkerhed, stabilitet og forsyningssikkerhed til Danmark. At bygge militærfartøjer kræver et meget højt kompetenceniveau, og vi samarbejder med Søværnet om at få moderniseret og opgraderet den danske flåde.

Samarbejdspartnere:

Medlemsvirksomhederne, rederierne, havnene, fiskeriet, logistikbranchen, offshore industrien, Folketinget, ministerier og styrelser, kommuner og regioner, ambassader, eksportrelaterede organisationer, finansielle institutter, andre brancheorganisationer, fagforeninger, forskningsinstitutioner og uddannelsessektoren. Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, SEA Europe, EMSA, IMO, OECD, danske & udenlandske ambassader, myndigheder og embedsværk.

Interesseret i et medlemskab? Kontakt os gerne for yderligere oplysninger: Kontakt – Danske Maritime

Læs mere om