Den Maritime Tænketanks arbejde er gået i gang

  I denne uge gik Den Maritime Tænketanks arbejde med FN’s verdensmål i gang. Formålet med tænketanken er at styrke de danske maritime virksomheders position på verdensmarkedet, at bidrage til en bedre verden og at give inspiration til aktører såvel inden for som uden for branchen. Tænketanken holdt sit første arbejdsmøde hos MAN Energy Solutions […]

Danske Maritime sætter Brexit under lup

  Om en uge forlader Storbritannien EU, og snart indledes forhandlinger om det fremtidige forhold, herunder en frihandelsaftale. For den danske maritime industri er det er helt afgørende, at mulighederne for både handel og samarbejde bevares i bedst muligt omfang. Derfor sætter Danske Maritime Brexit under lup og vil i 2020 have et stort fokus […]

Skills – er det, vi har brug for!

  Danske Maritime deltager igen i år til DM i Skills i Bella Center, hvor over 65.000 unge fra landets folkeskoler og erhvervsuddannelser enten er med for at dyste i deres fag eller for at kigge sig omkring og blive klogere på mulighederne som faglært. Danske Maritime deler stand sammen med MAN Energy Solutions, Københavns […]

Sæt kryds i kalenderen til Danish Maritime Days

  Velkommen til efterårets store maritime event. Igen i år glæder Danske Rederier, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen sig til at slå dørene op for Danish Maritime Days (DMD), som i år vil blive afholdt 28.-29. oktober 2020. Det bliver to dage med et tætpakket program med alle de vigtigste maritime emner på dagsordenen. ”Skibsfarten og […]

Tilskud til innovation – få et overblik over deadlines

  Byder foråret på søsætning af nye innovations- og udviklingsprojekter i jeres virksomhed? Så er der god grund til at undersøge, hvilke muligheder, der aktuelt er, for at søge støtte. Regeringens prioritering af indsatsen for klimaforbedringer ses nu i statens tilskudsordninger, hvor bevillingerne for de kommende år er øget. De første deadlines er nu annonceret […]

Konsortium bag den nye Storstrømsbro bestiller Danske Arbejdsbåde hos Tuco Marine

  Pressemeddelelse Tuco Marine Denmark har modtaget en dobbelt arbejdsbådsordre fra Storstrøms Bridge Joint Venture, konsortiet bag byggeriet af den nye Storstrømsbro. Bådene skal anvendes til understøtte det store danske infrastrukturbyggeri. Konsortiet har bestilt en ProZero 8m fuld kabine og en ProZero P-Top Crew Transfer Boat hos Tuco  ”Vi er enormt glade for at et […]

Fælles fodslag i Det Blå Danmarks klimapartnerskab

  I denne uge samledes alle gode kræfter for at spille ind til regeringens klimapartnerskab med Det Blå Danmark. Over 150 repræsentanter fra den maritime industri, rederier, havne, fiskeri, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og diverse organisationer var kommet fra hele landet for at deltage. Her kan du høre, hvad Bjarne Foldager, Thomas Eefsen, Lars Fischer og Jenny […]