Hjem > Om Danske Maritime

Om Danske Maritime

 

Danske Maritime – en moderne brancheorganisation båret af stolte traditioner

Danske Maritime repræsenterer som den maritime industris brancheorganisation sine medlemmer politisk. Vi deltager i mange forskellige fora både nationalt, europæisk og internationalt og er i løbende kontakt med en bred vifte af interessenter og samarbejdspartnere. Den maritime industri er meget afhængig af de fælles internationale aftaler, krav og rammevilkår, og Danske Maritime søger på vegne af industrien vedholdende indflydelse på alle politiske niveauer.

Ikke mindst i den internationale maritime organisation IMO er det vigtigt at deltage aktivt på vegne af den danske maritime industri. Når de internationale regler, krav og vilkår fastlægges, er det afgørende vigtigt med dansk indflydelse, som afspejler det høje danske ambitionsniveau, og hvad vi rent teknologisk er i stand til at levere – med henblik på at gøre en positiv, global forskel og sikre fair konkurrence.

Rent politisk vedrører den maritime industris arbejde en lang række forskellige områder inden for blandt andet transport, klima, miljø, energi, beskæftigelse, infrastruktur, uddannelse og forskning, og der ligger således en stor opgave i at sikre en god politisk forståelse for branchens betydning og behov.

Som brancheorganisation er vi grundlæggende stolte af at repræsentere en innovativ og dynamisk branche i vækst. Den maritime industri i Danmark er en særdeles velfungerende og succesfuld gren af den danske produktionsindustri, og danske værfter, maritime udstyrsproducenter og serviceleverandører har en solid position på verdensmarkedet – ikke mindst takket være højteknologiske, grønne og specialiserede produkter og løsninger.

Men vi glemmer heller ikke vores rødder. Brancheorganisationen blev etableret i 1919 under navnet Skibsværftsforeningen, og vores arbejde hviler på stolte traditioner, som stadig mærkes tydeligt i industrien.

I dag repræsenterer vi hele den danske maritime industri og oplever en støt voksende medlemsskare. For i takt med, at hele søfarten bevæger sig i en mere bæredygtig og digital retning, opstår nye forretningsområder og behov for nye kompetencer.

Dette afspejles også i vores medlemskreds.  De danske leverandører af skibe, maritimt udstyr, service, skibsdesign og bæredygtigt ophug er vidt forskellige – fra mere traditionelle fagligheder til højteknologisk forskning og udvikling – og fra enkeltmandsvirksomheder til internationale koncerner.

Branchen arbejder med alle skibstyper i den civile skibsfart og alle større skibstyper i den militære skibsfart, hvor vi har forsynet det danske søværn med alle fartøjer siden 1919 og varetager den løbende vedligeholdelse og driftsoptimering.

Virksomhedernes produkter og teknologiske kompetencer sætter aftryk kloden rundt, og derfor er det afgørende vigtigt, at politikerne forstår det kæmpe potentiale, der ligger i at styrke og understøtte den maritime industri og dermed indsatsen fra de tusindvis af kompetente medarbejdere, som hver dag bidrager til at sætte Danmark på det maritime verdenskort.

Vi har i dag omkring 160 medlemsvirksomheder, som har en fælles ambition om at trække den globale skibsfart i en grønnere retning og tage et fælles ansvar for en mere bæredygtighed fremtid. Blandt vores medlemmer er også iværksættere, som har taget springet ud i at gøre en god idé til en bæredygtig forretningsmodel. Disse har også mulighed for at sidde i huset hos Danske Maritime, så vores faglige eksperter er indenfor rækkevidde.

Hent brochurer om Danske Maritime her.