Hjem > Om Danske Maritime

Om Danske Maritime

Danske Maritime er brancheorganisation for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe. Som et serviceorgan for sine medlemmer er det blandt Danske Maritimes fremmeste opgaver at arbejde aktivt for at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke sin globale konkurrenceevne. Det gør Danske Maritime blandt andet ved at arbejde for de bedst mulige rammevilkår for den danske maritime industri.

Danske Maritime er en anerkendt politisk aktør og repræsenterer sine medlemmer politisk på såvel nationalt som europæisk og internationalt plan. Danske Maritime har tæt og løbende kontakt med danske og europæiske politikere, ligesom organisationen er repræsenteret i internationale fora såsom den internationale maritime organisation IMO.

Organisationen repræsenterer en innovativ og dynamisk branche i vækst. Den maritime industri i Danmark er en særdeles velfungerende og succesfuld gren af den danske produktionsindustri, og danske værfter og maritime udstyrsleverandører har en solid position på verdensmarkedet – ikke mindst takket være højteknologiske, grønne og specialiserede produkter og løsninger.

Brancheorganisationen blev etableret i 1919 under navnet Skibsværftsforeningen.

I 2003 skiftede organisationen navn til Danske Maritime. Navneskiftet skete som et led i et identitetsskift, hvor organisationen gik fra at være brancheforening for skibsværfter til at være brancheorganisation for hele den danske maritime industri, som inkluderer såvel leverandører af maritimt udstyr og service, maritime designere og skibsværfter både inden for reparation og nybygning.

Danske Maritime har kontor i Herlev og i Bruxelles.