Hjem > Den maritime industri

Den maritime industri

Den danske maritime industri er en af Danmarks absolutte styrkepositioner.

Den maritime industri i Danmark består af skibsværfter, leverandører og designere af skibe, maritimt udstyr, maritime produkter og maritim service – kort sagt virksomheder, som udvikler, producerer og servicerer maritim teknologi.

Den danske maritime industri har en solid position på verdensmarkedet – ikke mindst takket være højteknologiske og specialiserede produkter og løsninger.

Hele 87 % af virksomhederne i den danske maritime industri har moder- eller datterselskaber i udlandet, og maritime virksomheder er ofte blandt de første til at etablere sig i fjerne egne af verden og dermed bidrage til øget vækst og velfærd globalt.

Maritim teknologi og skibsbygning er en grundpille i globaliseringen – ingen skibe, ingen globalisering. De danske maritime virksomheder er globale, men med afsæt i hele Danmark. Den maritime industri er i sandhed et erhverv, som eksisterer i hele Danmark, og som er en del af alle danskeres historie. Det er derfor også meget få kommuner, som ikke har en eller flere af de mindst 1.000 maritime virksomheder, som findes i Danmark i dag.

Den maritime industri er en gammel og traditionsbunden industri, som har formået at fastholde førerpositionen – ikke mindst gennem konstant forskning, udvikling og innovation. Dette er en vigtig årsag til, at størstedelen af de danske maritime industrivirksomheder også i dag er meget innovative og forskningsintensive. Hele 45 % af virksomhederne i den danske maritime industri er innovative, mens det kun gælder 20 % af virksomhederne i den øvrige danske industri

Det Blå Danmark beskæftiger ca. 100.000 personer direkte og indirekte. Og med ca. 40.000 ansatte repræsenterer den maritime industri den største andel af de beskæftigede i Det Blå Danmark. Medarbejderne i den maritime industri er primært tekniske medarbejdere på alle niveauer lige fra den dygtige faglærte, som udgør 40 % af arbejdsstyrken i den maritime industri, over til den lange eller mellemlange tekniske uddannelse, som udgør 30 % af arbejdsstyrken, med forskellige specialer. For branchen er dygtige medarbejdere absolut afgørende, da virksomhederne og arbejdspladserne er yderst vidensintensive.

De maritime industrivirksomheders betydning for det danske samfund giver sig bl.a. til udtryk i de 5mia. kr., som medarbejderne i branchen bidrager med i skat hvert eneste år. De mange succesfulde virksomheder i den danske maritime industri er med til at sikre, at branchen har en international styrkeposition, og det kræver en fortsat særlig indsats at fastholde denne position i den intensive globale konkurrence.

Verdensflåden består af mere end 100.000 skibe, og størstedelen af disse skibe har dansk udstyr om bord. Maritim teknologi er er et globalt vækstområde i 2016 udgav OECD en rapport, som viser at fremtiden for maritime teknologiudbydere vil være et at de globale vækstområder og danske maritime virksomheder har gode muligheder for at positionere sig i relation til denne vækst. Det er dog en forudsætning, at erhvervet har konkurrencedygtige rammevilkår, som sikrer, at vi kan fastholde og udvikle den maritime industris position som verdens sjettestørste eksportør af maritim teknologi.

I 2015 var bruttoværditilvæksten i den danske maritime industri på ca. kr. 32.5 mia. Til sammenligning koster samtlige seks nybyggede supersygehuse i alt ca. kr. 28 mia.

Se Danske Maritimes medlemsoversigt her