Hjem > Samarbejdspartnere og links

Samarbejdspartnere og links

Danske

CBS Maritime
Danish Marine Group
Danish Marine & Offshore Group
Danish Maritime Days
Danske Rederier
Dansk Metal
Danske Havne
DCMT – Dansk Center for Maritim Teknologi
Den Danske Maritime Fond
DI
DI’s EU site
DTU
Erhvervs- og Byggestyrelsen
MDC Maritime Development Center
FORCE Technology
Færgesekretariatet
Green Ship of the Future
Invest in Denmark
Maritime Uddannelser
Maskinmestrenes Forening
Mercy Ships Danmark
Miljøstyrelsen
Skibsteknisk Selskab
Søfartsstyrelsen
Søfartsteknisk Forening
Transportøkonomisk Forening – TØF
World Careers

Udenlandske

EMSA – European Maritime Safety Agency
AFMI – Den finske marineindustris organisation
AIM – Den portugisiske værftsorganisation
AMEM – Den østrigske marineudstyrsorganisation
ANCONAV – Den rumænske værftsorganisation
APMI – Den polske maritime industris organisation
ASSONAVE – Den italienske værftsorganisation
BULNAS – Den bulgariske værftsorganisation
CMEM – Den kroatiske marineudstyrsorganisation (Croatian Chamber of Economy)
CSC – Den kroatiske værftsorganisation
EENB – Den græske værftsorganisation
GESAD – Den tyrkiske marineindustriorganisation
GICAN – Den franske marineindustriorganisation
HME – Den nederlandske marineudstyrsorganisation
LLSRA – Den litauiske værftsorganisation
Norsk Industri – Den norske maritime brancheorganisation
Scheepsbouw Nederland – Den nederlanske værftsorganisation
SEA Europe – European Ships and Maritime Equipment Association
SMI – Den britiske marineudstyrsorganisation
SSA – Den britiske værftsorganisation
Swedocean – Den svenske marineudstyrsorganisation
UNINAVE – Den spanske værftsorganisation
VDMA – Den tyske marineudstyrsorganisation
VSM – Den tyske værftsorganisation
MARAD – U.S. Department of Transportation – Maritime Administration