Hjem > DISCLAIMER

DISCLAIMER

Enhver information og vejledning fra Danske Maritime er ikke, og må ikke forstås som rådgivning under ansvar, men som generel information. Danske Maritime fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler, herunder for direkte samt indirekte skader og tab af nogen art.
Information og vejledning omfatter, men er ikke nødvendigvis begrænset til: e-mails, breve, telefonsamtaler, indhold på hjemmeside, møder, præsentationer, artikler.